Suunnittele hyvä koulutus

Pro Medico on kehittänyt hyödyllisiä materiaaleja lääkärien täydennyskoulutuksen suunnittelun tueksi. Duodecim jatkaa Pro Medicon toimintaa materiaalien julkaisijana ja kehittäjänä. 

Täydennyskoulutussuositus 

Täydennyskoulutussuosituksen tarkoituksena on tuoda esille näkemyksiä täydennyskoulutukseen osallistumisesta sekä hyvän täydennyskoulutuksen sisällöstä, järjestämistavoista ja rahoituksesta.  

Lisäksi Pro Medicon on ylläpitänyt listaa täydennyskoulutukseen sitoutuneista yhdistyksistä. Suositukseen sitoutuneet yhdistykset käyttävät sitoutumisesta kertovaa merkkiä (kuvatiedosto ja ppt-dia), verkkosivuillaan, koulutuksen ohjelmissa sekä Koulutuskalenterissa

Täydennyskoulutusopas 

Täydennyskoulutussuosituksen pohjalta laaditun täydennyskoulutuksen järjestäjän oppaan tarkoituksena on tukea täydennyskoulutuksen järjestäjiä käytännön tasolla.  

Opas kattaa mm. seuraavat aihealueet: 

  • Tavoitteiden asettaminen 
  • Koulutustilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen 
  • Lääkärin oman oppimisen suunnittelu ja toteuttaminen 
  • Koulutustilaisuuden arviointi 
  • Täydennyskoulutuksen rahoitus 
  • Sidonnaisuudet 
  • Säädökset ja suositukset

Pro Medicon opas täydennyskoulutuksen järjestäjälle (pdf)

Eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen 

Pro Medico on tehnyt suosituksen eturistiriitojen tunnistamisesta ja ratkaisemisesta lääkäreille, täydennyskoulutuksen järjestäjille ja terveydenhuollon päättäjille. Hyödynnä myös valmis dia sidonnaisuuksien ilmoittamiseen. 

Koulutuksen suunnittelun ja palautteen työvälineet 

Ota käyttöösi välineet koulutuksen suunnitteluun ja palautteen keräämiseen.