Lausunnot

Duodecim tarjoaa asiantuntemustaan laatimalla lausuntoja ja kannanottoja valmisteilla olevista laeista ja asetuksista sekä muista ajankohtaisista aiheista. Tälle sivulle on koottu Duodecimin lausunnot ja kannanotot vuoden 2018 alusta alkaen.


Minna Kaila
puheenjohtaja
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Matti Rautalahti
pääsihteeri
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Jorma Komulainen
päätoimittaja
Käypä hoito