Seuran hallitus

Duodecimin hallitus vastaa seuran toiminnasta, panee täytäntöön valtuuskunnan päätökset, hoitaa seuran taloutta, jakaa seuran apurahat ja palkinnot, antaa säätiöiden pyytämät lausunnot apurahojen hakijoista, hyväksyy uudet jäsenet, ratkaisee seuran jäsenmaksusta vapauttamista koskevat asiat sekä valvoo seuran toimiston työskentelyä.

Seuran hallitukseen kuuluu 12 (lat. duodecim) jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi, koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, viestintävaliokunnan puheenjohtaja, verkostovaliokunnan puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kuukausittain.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, viestintävaliokunnan puheenjohtaja ja verkostovaliokunnan puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut kahdeksan jäsentä valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi kaksi tai kolme.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös valtuuskunnan puheenjohtaja Arja Helin-Salmivaara ja varapuheenjohtaja Heikki Mäkisalo sekä seuran varainhoitaja ja johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen jäsenet 2021

Puheenjohtaja Minna Kaila
Viestintävaliokunnan pj Petja Orre,
Verkostovaliokunnan pj, Johanna Arola
Koulutusvaliokunnan pj Teuvo Antikainen
Ulla Korhonen
Tanja Eriksson
Juha Auvinen
Anni Saukkola
Ritva Vanninen
Ilkka Kantola
Markus Perola
Matias Posa

Hallituksen yhteystiedot

Hallituksen sihteeri: Pääsihteeri Matti Rautalahti, matti.rautalahti(at)duodecim.fi
Käytännön järjestelyt: Pirjo Kyrönaho, pirjo.kyronaho(at)duodecim.fi