Luottamushenkilötoiminta

Seuran hallitus

Duodecimin hallitus vastaa seuran toiminnasta, panee täytäntöön valtuuskunnan päätökset, hoitaa seuran taloutta, jakaa seuran apurahat ja palkinnot, antaa säätiöiden pyytämät lausunnot apurahojen hakijoista, hyväksyy uudet jäsenet, ratkaisee seuran jäsenmaksusta vapauttamista koskevat asiat sekä valvoo seuran toimiston työskentelyä.

Seuran hallitukseen kuuluu 12 (lat. duodecim) jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi, koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, viestintävaliokunnan puheenjohtaja, verkostovaliokunnan puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kuukausittain.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, viestintävaliokunnan puheenjohtaja ja verkostovaliokunnan puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut kahdeksan jäsentä valitaan kolmeksi vuodeksi siten, että heistä eroaa joka vuosi kaksi tai kolme.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös valtuuskunnan puheenjohtaja Minna Kaila ja varapuheenjohtaja ja Tarja Heiskanen-Kosma sekä seuran varainhoitaja ja johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen jäsenet 2017

Savolainen Markku
Aukee Pauliina
Helve Otto, viestintävaliokunnan pj
Kananen Kristiina
Kiukaanniemi Kirsi
Lahtela Jorma
Lähteenmäki Katriina
Löppönen Heikki
Matikka Mirva
Merenmies Jussi, koulutusvaliokunnan pj.
Ristimäki Ari, verkostovaliokunnan pj.
Timonen Markku

Hallituksen yhteystiedot

Hallituksen sihteeri: Pääsihteeri Matti Rautalahti, matti.rautalahti(at)duodecim.fi
Käytännön järjestelyt: Pirjo Kyrönaho, pirjo.kyronaho(at)duodecim.fi

Hallituksen kokouspäivät 2017

19.1.2017, 17.2.2017, 16.3.2017, 20.4.2017, 19.5.2017, 17.18.8.2017, 14.9.2017, 12.10.2017, 17.11.2017 ja 15.12.2017.