Seuran valiokunnat

Seuran valiokunnat ohjaavat seuran toimintaa.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on seuran koulutustoiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta hallituksen valvonnassa.

Jäsenet:

Teuvo Antikainen, puheenjohtaja
Tommi Aho, opiskelijajäsen
Kati Elima, Turun aluekoulutuspäällikkö
Iivo Hetemäki
Kari Hevossaari
Outi Kortekangas-Savolainen
Leena Lindgren, Helsingin Seudun Duodecim -seuran edustaja
Mervi Kautto
Petri Kulmala
Julia Palosara, opiskelijajäsen
Antti Mikkola
Enni Sanmark
Tanja Svirskis
Nina Tusa, Kuopion aluekoulutuspäällikkö
Essi Varkki, Oulun aluekoulutuspäällikkö
Miia Virta, Tampereen aluekoulutuspäällikkö
Mervi Väisänen-Tommiska, Helsingin aluekoulutuspäällikkö

Koulutusvaliokunnan sihteeri: Miira Karvonen, miira.karvonen(at)duodecim.fi

Verkostovaliokunta

Verkostovaliokunta seuraa Duodecimin ulkopuolisten suhteiden ja yhteistyöprojektien kehittymistä ja tekee aloitteita uusien suhteiden ja hankkeiden luomiseksi.

Jäsenet:

Johanna Arola, puheenjohtaja
Ilona Autti-Rämö, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto
Tuula Heinänen, varapuheenjohtaja
Pekka Honkanen, Oulun yliopisto
Jukkapekka Jousimaa, Lääkärin tietokantojen päätoimittaja, Kustannus Oy Duodecim
Jorma Komulainen, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Markus Perola, Suomen Akatemia
Noora Ritamäki, Lääkäriliitto
Matti Rautalahti, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Minna Pihlajamäki, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys
Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö
Pekka Ylöstalo, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Verkostovaliokunnan sihteeri: Mari Honkanen, mari.honkanen(at)duodecim.fi

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja seurata seuran harjoittamaa julkaisutoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Valiokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja sekä seuran lehtien päätoimittajat. Näiden lisäksi myös muita hallituksen valitsemia jäseniä. Valiokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Jäsenet:

Jyrki Korkeila, puheenjohtaja
Erfan Jahangiri
Liisa Jaatinen
Annikka Kalliokoski
Tero Kivelä
Juhani Knuuti
Taisto Kuronen
Elisa Lappi-Blanco Sequeiros
Pekka Mustonen
Petja Orre
Matti Rautalahti

Outi Romero
Päivi Virkkunen

Viestintävaliokunnan sihteeri: Antti Karhuaho, antti.karhuaho(at)duodecim.fi

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Jäsenet:

Leo Niskanen
Pekka Mustonen
Matti Rautalahti
Jussi Merenmies
Taisto Kuronen
Pirjo Kyrönaho (siht.)

Kuinka mukaan toimintaan?

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmen vuoden välein järjestettävillä vaaleilla, joten valtuuskunnan jäsenyys vaatii valituksi tulemisen vaaleissa sekä seuran jäsenyyden. Valtuuskunta valitsee seuran hallituksen seuran jäsenistön keskuudesta.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet kolmivuotisiksi kausiksi. Koulutusvaliokunta nimeää jäseniä eri hankkeissa toimiviin työryhmiin, jotka suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksia ja hankkeita. Näihin työryhmiin tarvitaan myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuotuiset hankkeet ovat parhaiten nähtävissä kotisivuillamme. Jos haluat ehdottaa koulutusvaliokunnalle koulutusaiheita tai olet kiinnostunut työskentelemään työryhmien hankkeissa, ota yhteyttä: koulutus@duodecim.fi.

Verkostovaliokunta

Seuran hallitus nimeää verkostovaliokunnan ja sen puheenjohtajan sekä hyväksyy valiokunnan ehdottaman työjärjestyksen. Valiokuntaan kuuluu 13–15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan nimettyä jäsentä. Hallitus pyytää ehdotuksia jäseniksi sairaanhoitopiireiltä, perusterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työterveyslaitoksesta, Hammaslääkäriseura Apolloniasta, Sairaanhoitajaliitosta, Lääkäriliitosta sekä opiskelijajärjestöltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nimeää kokouksiin tarkkailijan, jolla on puheoikeus.

Viestintävaliokunta

Seuran viestintävaliokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja, seuran julkaisemien lehtien päätoimittajat ja hallituksen kulloinkin päättämä määrä muita jäseniä. Jos olet kiinnostunut työskentelemään viestintävaliokunnassa, ota yhteyttä valiokunnan puheenjohtajaan.

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta tekee seuran hallituksen antamien ohjeiden mukaan ehdotuksen seuran apurahojen jaosta.

Lue lisää: www.laaketieteensaatio.fi/