Luottamushenkilötoiminta

Seuran valiokunnat

Seuran valiokunnat ohjaavat seuran toimintaa.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on seuran koulutustoiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta hallituksen valvonnassa.

Jäsenet:

Jussi Merenmies, puheenjohtaja
Teuvo Antikainen
Eino Herhi
Kari Hevossaari
Enni Kaltiainen
Miikka Korja
Outi Kortekangas-Savolainen
Päivi Metsäniemi
Antti Mikkola
Kristiina Toivola
Satu Tunturi
Essi Varkki

Koulutusvaliokunnan sihteeri: Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi

Verkostovaliokunta

Verkostovaliokunta seuraa Duodecimin ulkopuolisten suhteiden ja yhteistyöprojektien kehittymistä ja tekee aloitteita uusien suhteiden ja hankkeiden luomiseksi.

Jäsenet:

Ari Ristimäki, puheenjohtaja
Tuula Heinänen
Kari-Matti Hiltunen
Pekka Honkanen
Jukkapekka Jousimaa
Virpi Jylhä
Jorma Komulainen
Taina Mäntyranta
Aino-Liisa Oukka
Pauli Puolakkainen
Matti Rautalahti
Riitta Sauni
Liisa Suominen
Kristian Taipale
Arto Virtanen

Verkostovaliokunnan sihteeri: Mari Honkanen, mari.honkanen(at)duodecim.fi

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja seurata seuran harjoittamaa julkaisutoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Valiokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja sekä seuran lehtien päätoimittajat. Näiden lisäksi myös muita hallituksen valitsemia jäseniä. Valiokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Jäsenet:

Jyrki Korkeila puheenjohtaja
Erfan Jahangiri
Liisa Jaatinen
Tero Kivelä
Juhani Knuuti
Taisto Kuronen
Elisa Lappi-Blanco Sequeiros
Heikki Lukkarinen
Pekka Mustonen
Petja Orre
Janne Rapola
Matti Rautalahti
Päivi Virkkunen
Meri Öhman

Viestintävaliokunnan sihteeri: Outi Romero, outi.romero(at)duodecim.fi

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Jäsenet:

Markku Savolainen
Pekka Mustonen
Matti Rautalahti
Ari Ristimäki
Taisto Kuronen
Pirjo Kyrönaho (siht.)

Kuinka mukaan toimintaan?

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmen vuoden välein järjestettävillä vaaleilla, joten valtuuskunnan jäsenyys vaatii valituksi tulemisen vaaleissa sekä seuran jäsenyyden. Valtuuskunta valitsee seuran hallituksen seuran jäsenistön keskuudesta.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet kolmivuotisiksi kausiksi. Koulutusvaliokunta nimeää jäseniä eri hankkeissa toimiviin työryhmiin, jotka suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksia ja hankkeita. Näihin työryhmiin tarvitaan myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuotuiset hankkeet ovat parhaiten nähtävissä kotisivuillamme. Jos haluat ehdottaa koulutusvaliokunnalle koulutusaiheita tai olet kiinnostunut työskentelemään työryhmien hankkeissa, ota yhteyttä: koulutus@duodecim.fi.

Verkostovaliokunta

Seuran hallitus nimeää verkostovaliokunnan ja sen puheenjohtajan sekä hyväksyy valiokunnan ehdottaman työjärjestyksen. Valiokuntaan kuuluu 13–15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan nimettyä jäsentä. Hallitus pyytää ehdotuksia jäseniksi sairaanhoitopiireiltä, perusterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työterveyslaitoksesta, Hammaslääkäriseura Apolloniasta, Sairaanhoitajaliitosta, Lääkäriliitosta sekä opiskelijajärjestöltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nimeää kokouksiin tarkkailijan, jolla on puheoikeus.

Viestintävaliokunta

Seuran viestintävaliokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja, seuran julkaisemien lehtien päätoimittajat ja hallituksen kulloinkin päättämä määrä muita jäseniä. Jos olet kiinnostunut työskentelemään viestintävaliokunnassa, ota yhteyttä valiokunnan puheenjohtajaan.

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta tekee seuran hallituksen antamien ohjeiden mukaan ehdotuksen seuran apurahojen jaosta.

Lue lisää: www.laaketieteensaatio.fi/