Seuran valiokunnat

Seuran valiokunnat ohjaavat seuran toimintaa.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on seuran koulutustoiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta hallituksen valvonnassa.

Jäsenet:

Koulutusvaliokunnan sihteeri: Miira Karvonen, miira.karvonen(at)duodecim.fi

Teuvo Antikainen, puheenjohtaja
Tommi Aho, opiskelijajäsen
Kati Elima, Turun aluekoulutuspäällikkö
Iivo Hetemäki
Kari Hevossaari
Outi Kortekangas-Savolainen
Mervi Kautto
Petri Kulmala
Jussi Merenmies
Tuomo Oikarainen
Julia Palosara, opiskelijajäsen
Marja-Liisa Sumelahti, Tampereen aluekoulutuspäällikkö
Enni Sanmark
Tanja Svirskis
Mikko Taina
Nina Tusa, Kuopion aluekoulutuspäällikkö
Essi Varkki, Oulun aluekoulutuspäällikkö
Mervi Väisänen-Tommiska, Helsingin aluekoulutuspäällikkö

Verkostovaliokunta

Verkostovaliokunta seuraa Duodecimin ulkopuolisten suhteiden ja yhteistyöprojektien kehittymistä ja tekee aloitteita uusien suhteiden ja hankkeiden luomiseksi.

Jäsenet:

Johanna Arola, puheenjohtaja
Ilona Autti-Rämö, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto
Tuula Heinänen, varapuheenjohtaja
Pekka Honkanen, Oulun yliopisto
Jukkapekka Jousimaa, Lääkärin tietokantojen päätoimittaja, Kustannus Oy Duodecim
Jorma Komulainen, Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Markus Perola, Suomen Akatemia
Noora Ritamäki, Lääkäriliitto
Matti Rautalahti, pääsihteeri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Minna Pihlajamäki, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys
Hannele Siltanen, Hoitotyön tutkimussäätiö
Erkka Tommola, opiskelijajäsen
Pekka Ylöstalo, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia

Verkostovaliokunnan sihteeri: Mari Honkanen, mari.honkanen(at)duodecim.fi

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja seurata seuran harjoittamaa julkaisutoimintaa ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Valiokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja sekä seuran lehtien päätoimittajat. Näiden lisäksi myös muita hallituksen valitsemia jäseniä. Valiokunta kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa.

Jäsenet:

Petja Orre, puheenjohtaja
Liisa Jaatinen
Päivi Virkkunen
Erfan Jahangiri
Annikka Kalliokoski
Tero Kivelä
Juhani Knuuti
Antti Karhuaho (siht.)

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Jäsenet:

Minna Kaila, pj
Johanna Arola
Taisto Kuronen
Pekka Mustonen
Matti Rautalahti
Pirjo Kyrönaho, siht.

Kuinka mukaan toimintaan?

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmen vuoden välein järjestettävillä vaaleilla, joten valtuuskunnan jäsenyys vaatii valituksi tulemisen vaaleissa sekä seuran jäsenyyden. Valtuuskunta valitsee seuran hallituksen seuran jäsenistön keskuudesta.

Koulutusvaliokunta

Seuran hallitus valitsee koulutusvaliokunnan jäsenet kolmivuotisiksi kausiksi. Koulutusvaliokunta nimeää jäseniä eri hankkeissa toimiviin työryhmiin, jotka suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksia ja hankkeita. Näihin työryhmiin tarvitaan myös valiokunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuotuiset hankkeet ovat parhaiten nähtävissä kotisivuillamme. Jos haluat ehdottaa koulutusvaliokunnalle koulutusaiheita tai olet kiinnostunut työskentelemään työryhmien hankkeissa, ota yhteyttä: koulutus@duodecim.fi.

Verkostovaliokunta

Seuran hallitus nimeää verkostovaliokunnan ja sen puheenjohtajan sekä hyväksyy valiokunnan ehdottaman työjärjestyksen. Valiokuntaan kuuluu 13–15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan nimettyä jäsentä. Hallitus pyytää ehdotuksia jäseniksi sairaanhoitopiireiltä, perusterveydenhuollosta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työterveyslaitoksesta, Hammaslääkäriseura Apolloniasta, Sairaanhoitajaliitosta, Lääkäriliitosta sekä opiskelijajärjestöltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos nimeää kokouksiin tarkkailijan, jolla on puheoikeus.

Viestintävaliokunta

Seuran viestintävaliokuntaan kuuluvat valtuuskunnan valitsema puheenjohtaja, seuran julkaisemien lehtien päätoimittajat ja hallituksen kulloinkin päättämä määrä muita jäseniä. Jos olet kiinnostunut työskentelemään viestintävaliokunnassa, ota yhteyttä valiokunnan puheenjohtajaan.

Työvaliokunta

Työvaliokunta toimii seuran hallituksen alaisuudessa. Sen tarkoitus on valmistella ja toimeenpanna hallituksen käsittelemiä tai käsittelyyn tulevia asioita yhteistyössä operatiivisen johdon kanssa.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahavaliokunta tekee seuran hallituksen antamien ohjeiden mukaan ehdotuksen seuran apurahojen jaosta.

Lue lisää: www.laaketieteensaatio.fi/