Muutokset osoitteisiin ja jäsentietoihin

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Tältä sivulta löydät tietoja erilaisten muutosilmoitusten tekemiseen.

Jäsenten muutosilmoitukset

Yhteystietojen päivittäminen OmaDuodecim-palvelussa

Duodecim-seuran jäsenet voivat itse päivittää yhteystietojaan kirjautumalla Oma Duodecim -palveluun. Jos et ole vielä rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, tarvitset siihen jäsenkortista tai -kirjeestä löytyvän aktivointikoodin.

Jäsenyyden muutosilmoituslomake

Jos kyseessä on määräaikainen tai ulkomailla sijaitsevaa osoitetta koskeva osoitteenmuutos, tai haluat muuttaa tai ilmoittaa muita rekisteritietojasi (kuten valmistuminen, puolisojäsenyys, jäsenlehtien peruuttaminen jne.), voit käyttää jäsenrekisterin muutoslomaketta. Voit ilmoittaa tiedot jäsentietojen muutoslomakkeen avulla myös siinä tapauksessa, jollet voi käyttää OmaDuodecim-palvelua.

Osoitetietojen päivittyminen

Duodecim-seuran jäsenten tiedot päivittyvät myös Duodecim-lehden ja Hyvä terveys -lehden osoiterekistereihin.

Osoitteenmuutokset eivät välity paikallisyhdistysten jäsenrekistereihin. Jos kuulut paikallisyhdistykseen, muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksen myös sinne. Osoitteenmuutokset eivät välity myöskään Suomen Lääkäriliiton ja Duodecimin välillä, vaan muutokset on ilmoitettava molempiin järjestöihin erikseen.

Lisätietoja:
jasenpalvelut(at)duodecim.fi


Aikakauskirjan Duodecimin tilaajien muutosilmoitukset

Aikakauskirjan Duodecimin tilaajat, jotka eivät ole jäseniä, voivat ilmoittaa osoitteenmuutoksista Duodecim-lehden tilaajarekisterin muutoslomakkeella.

Lisätietoja:
lehtitilaukset(at)duodecim.fi


Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ero tulee voimaan, kun sitä koskeva ilmoitus on merkitty hallituksen kokouksessa tiedoksi.

Jos jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua saman kalenterivuoden joulukuun 31. päivään mennessä, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi.

Ero jäsenyydestä käsitellään hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen Terveysportin jäsenpalveluiden käyttömahdollisuus ym. jäsenedut lakkaavat.

Jäsenen eroaminen kesken vuoden

Jos jäsen eroaa 1.8.–31.12., hän on velvollinen suorittamaan eroamisvuoden jäsenmaksun.

Jos jäsen eroaa 1.5.–31.7., hän on velvollinen suorittamaan puolen vuoden jäsenmaksun.

Mikäli eroava jäsen on ennen eroamistaan ennättänyt maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksun, eroamisvuoden jäsenmaksua ei palauteta.

Eronneen tai eronneeksi katsotun jäsenen maksamaton jäsenmaksu uudelleen liityttäessä

Mikäli jäsen on eronnut jäsenyydestä 1.5. jälkeen ja jättänyt eroamisvuonna jäsenmaksuvelvoitteensa hoitamatta, hänen tulee ennen jäseneksi hyväksymistä suorittaa maksamaton eroamisvuoden jäsenmaksu, mikäli erosta on kulunut alle kaksi (2) vuotta.

Mikäli eronneeksi katsotun jäsenen erosta on kulunut alle kaksi (2) vuotta, eronneeksi katsotun on ennen jäseneksi hyväksymistä hoidettava jäsenmaksujensa laiminlyönti.

Lisätietoja:
jasenpalvelut(at)duodecim.fi

Jäsenmaksualennukset

Jäsenmaksuista ja niiden alennusperusteista päätetään valtuuskunnan syyskokouksessa joulukuussa. Lue tarkemmin jäsenmaksun alennusperusteista ja alennetuista jäsenhinnoista. Jäsenyysalennusta haetaan joko verkkolomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella, joka on sinisessä palkissa tämän sivun oikeassa reunassa. Alennushakemuksen liitteineen voi lähettää sähköpostitse jasenpalvelut(at)duodecim.fi tai postitse.