Terveyshyötyarvio EBMEDS

Duodecimin Terveyshyötyarvion (EBMEDS) perustana ovat potilastietojärjestelmistä saatavat rakenteiset tiedot sekä EBMEDS-päätöksentuen sisällöt. Näiden avulla voidaan potilastietoja analysoida niin yksilö- kuin väestötasolla ja löytää ne henkilöt, jotka mahdollisesti hyötyisivät interventioista tai joiden hoidon turvallisuutta voitaisiin parantaa.

Terveyshyötyarvion EBMEDS osasovellukset ovat:
– riskilaskurit
– hoitovajaus (care gap)
– kliiniset laatumittarit
– väestön terveydentilaa kuvaavat raportit
– terveyshyötylaskuri (hoidoista saatavan nettohyödyn määrää mittaava sovellus).

Hoitovajauksen ja kliinisten laatumittareiden määrittäminen, riskilaskurit sekä terveyshyötylaskuri perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja muihin parhaan tutkimustiedon lähteisiin.

Palvelun tuottaa Kustannus Oy Duodecim.

ISO 13485 laatusertifioitu