Duodecim Oirearviot

Duodecim Oirearviot on tarkoitettu kansalaisille yksittäisen terveysongelman tai oireen hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin. Verkossa täytettävä lomake antaa siihen annettujen vastausten perusteella lääketieteelliseen tietoon perustuvia toimintasuosituksia.

Duodecim Oirearvioita käytetään osana Omaolo-palvelua, joka on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa sekä ohjaa alueellisen palveluohjauksen avulla tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Duodecim on tuottanut palveluun viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvia terveydentilaa kartoittavia oirearvioita sekä Duodecim STAR Terveystarkastukseen ja -valmennukseen pohjautuvan terveystarkastuksen ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia ja edistäviä hyvinvointivalmennuksia.

Omaolo-palvelusta vastaa DigiFinland Oy. Palvelua kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Omaolo-palvelun sovelluskehittäjä- ja analytiikkakumppanina toimivat Solita Oy ja Mediconsult Oy. 

Lisätietoa Duodecimin Oirearvioista: Katso yhteystietomme
Lisätietoja Omaolo-palvelusta ja sen käyttöönotosta: DigiFinland Oy.

Duodecim Oirearviot tuottaa Kustannus Oy Duodecim

ISO 13485 laatusertifiointi