Duodecimin yhdistysjäsenet

Duodecim-seuralla on 115 yhdistysjäsentä. Näistä 24 on seuran paikallisyhdistyksiä ja 91 erikoisalayhdistyksiä tai muita lääketieteen alan yhdistyksiä.

Ajankohtaista asiaa koronaepidemian vaikutuksesta yhdistystoimintaan »

Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen. Toimintakertomuksen tukien maksamista varten voi lähettää Duodecimille 30.6.2021 mennessä jasenpalvelut@duodecim.fi.

Yhdistysten kotisivujen ylläpitoon ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen on myös mahdollista saada apua Duodecimilta.

Duodecim tarjoaa jäsenpalveluna yhdistysjäsenilleen Yhdistysavain-kotisivualustan. Jäsenyhdistykset voivat ostaa kotisivujen päivitystyöt ja sivujen luomisen tuntiveloitushintaan.

Paikallisyhdistykset »
Erikoislääkäriyhdistykset »
Laadukasta palvelua yhdistysjäsenillemme »

Duodecimiin kuuluvat paikallisyhdistykset

Duodecimin paikallisyhdistykset toimivat lääkäreiden ammattitaidon, kollegiaalisen vuorovaikutuksen, tieteellisten harrastusten sekä terveyden- ja sairaudenhoidon edistämiseksi maantieteellisellä alueellaan. Yhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja retkiä sekä jakavat apurahoja tutkimustyöhön ja jatkokouluttautumiseen.

Duodecimin paikallisyhdistysten asioita hoitavat kunkin alueen aluetoimistot. Aluetoimistojen yhteystietoihin »

Etelä-Pohjanmaan Lääkäriseura
Helsingin seudun Duodecim-seura
Kainuun Lääkäriyhdistys
Kanta-Hämeen Lääkäriseura r.y.
Keski-Pohjanmaan Lääkäriyhdistys – Mellersta Österbottens Läkarförening
Keski-Suomen Lääkäriyhdistys
Kotkan seudun lääkäriyhdistys
Kouvolan seudun lääkäriseura
Laaksojen Lääkärit
Lapin Lääkäriseura
Lohjan Lääkäriseura
Duodecimin Mikkelin paikallisosasto
Oulun Duodecim-seura
Pohjois-Karjalan Lääkäriyhdistys
Pohjois-Pohjanmaan Lääkäriyhdistys
Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys
Päijät-Hämeen Lääkäriseura
Salon seudun paikallisyhdistys
Satakunnan Lääkäriyhdistys
Duodecimin Savonlinnan paikallisosasto
Tampereen Lääkäriseura
Turunmaan Duodecim-seura
Vasa Läkareförening – Vaasan Lääkäriyhdistys
Duodecimin Viipurin seudun paikallisosasto

Duodecimiin kuuluvat erikoislääkäriyhdistykset

Duodecimiin kuuluvat erikoislääkäriyhdistykset edistävät erikoisalansa koulutusta ja tieteellistä tutkimusta. Lisäksi ne voivat edustaa jäsenistöään muissa alaan liittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä. Erikoislääkäriyhdistykset muun muassa järjestävät jäsenilleen koulutustilaisuuksia, lähettävät edustajiaan alan kotimaisiin ja kansainvälisiin kokouksiin, tukevat alan tutkimustoimintaa jakamalla apurahoja sekä harjoittavat alaan liittyvää julkaisutoimintaa.

Duodecim tarjoaa erikoislääkäriyhdistyksille mahdollisuuden ostaa toimistopalveluita ja koulutustapahtumien koordinointia edulliseen jäsenhintaan. Duodecimin erikoislääkäriyhdistysten asioita koordinoi Miira Karvonen »