Apurahat

Duodecim-seura ja sen rahastoista perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö myöntävät apurahoja tutkimustyöhön, opetukseen ja Käypä hoito suositusten tekemiseen.

Säätiön tutkimusapurahojen hakuaika on toukokuussa ja opetuksen apurahojen kesällä. Käypä hoito -apurahoja voi hakea ympäri vuoden.

Käypä hoito -apurahat

Laaditko työryhmän jäsenenä Käypä hoito -suosituksia?

Duodecim-seura myöntää apurahoja Käypä hoito -suositusten laatimiseen liittyvää tieteellistä työtä varten Käypä hoito -työryhmien jäsenille. Apurahan myöntäminen edellyttää työryhmän yhdessä tekemää suunnitelmaa apurahojen käytöstä (kirjattuna muistioon) sekä aktiivista suosituksen aineistojen kirjoittamista. Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti. Hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen aiottua toimivapausaikaa. Hakemuksen käsittely kestää noin kuukauden.

Hakemukset osoitetaan Duodecimin hallitukselle alla olevalla osoitteella:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Käypä hoito
PL 713
00101 Helsinki

Lisätietoja:
Marjo Lepistö
Koordinaattori

p. 09 6188 5463
marjo.lepisto(at)duodecim.fi

Käyvän hoidon kotisivuille >>

Opetuksen apurahat


Osallistutko lääketieteen oppimista ja koulutusta käsittelevään kongressiin? Suunnitteletko oppimista koskevaa tutkimusta? Hyödynnätkö terveyskeskusten taitotietoa yliopistojen perusopetuksessa?

Duodecim-seura myöntää apurahoja lääketieteen opetusta sekä oppimisen arviointia ja vaikuttavuutta koskeviin hankkeisiin. Osa apurahoista jaetaan tutkimusapurahoina ja osa apurahoina kongresseihin, joiden kohteena on lääketieteen koulutus.

Koulutus- ja kongressiapurahoja myönnetään lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, tutkimusapurahaa myös muille hakijoille. Tutkimusapurahojen hakemuksessa tulee olla lyhyt ja tiivis tutkimussuunnitelma. Koulutus- ja kongressiapurahahakijoista etusijalla ovat he, joilla on kongressissa oppimista tai oppimisen kehittämistä käsittelevä esitelmä, posteri tai abstrakti.

Lääkäriseura Duodecim myöntää apurahoja myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon koulutusyhteistyön kehittämiseen. Hakijana voi toimia jokin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon piirissä toimiva lääkärien kouluttaja tai työryhmä.

Apurahoja jaetaan vuonna 2021 yhteensä 25 000 euroa

Hakemukset pyydetään laatimaan oheiselle lomakkeelle ja lähettämään pdf- tiedostona 15.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteessa
https://www.turvaposti.fi/viesti/opetuksenapurahat@duodecim.fi . Tarkemmat turvapostin lähetysohjeet lomakkeella.

Koulutus- ja kongressiapurahalomake
Tutkimusapurahalomake
Yhteistyöapurahalomake

Apurahojen jaosta päätetään syksyllä ja niiden saajat julkistetaan seuran vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021. Myönnetyn apurahan käytöstä raportoidaan seuran koulutusvaliokunnalle vuoden kuluessa.

Lisätietoja:

Juha Pekka Turunen
koulutuspäällikkö

p. 09 6188 5217
opetuksenapurahat(at)duodecim.fi

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahat


Aloitteletko lääketieteen tutkijan uraasi? Oletko toiminut tutkijatohtorina (postdoc) ulkomailla? Onko haaveenasi perustaa oma tutkimusryhmäsi?

Suomen Lääketieteen Säätiö on olemassa suomalaisen lääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen tukemista varten. Tässä tarkoituksessa säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja. Apurahoja myönnetään lääketieteen tutkimukseen kaikille aloille sekä lääkäreille että lääkäriksi opiskeleville.

Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden apurahat ovat haettavana
vuosittain 1.–31.5.

Eka-apuraha

Eka-apuraha on tarkoitettu tutkimustyötään aloittaville lääketieteen opiskelijoille ja lisensiaateille. Apuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Apurahan suuruus on 2 500 €.

Kannustusapurahat

Kannustusapurahoja myöntävät Suomen Lääketieteen Säätiö ja Duodecim-seura. Kannustusapurahan voi käyttää harkitsemallaan tavalla tutkimusta edistämään, ja se on tarkoitettu nuorille väitöskirjan tekijöille. Kannustusapuraha myönnetään vain kerran, eikä sitä myönnetä ennen hakuajan päättymistä väitelleille. Kannustusapurahan suuruus on 5 000 €.

Tutkimusapuraha

Tutkimusapurahoja myönnetään työskentelyapurahaksi lääketieteen opiskelijoille, lisensiaateille ja tohtoreille neljän, kahdeksan tai 12 kuukauden ajaksi päätoimisen tutkimustyön rahoitukseen. Professorit eivät varttuneina tutkijoina tule kysymykseen apurahan saajina. Tutkimusapurahan suuruus on enintään 9 000 € (4 kk), 18 000 € (8 kk) tai 27 000 € (12 kk).

Tutkijatohtori-apurahat ulkomaille (post doc)

Post doc -tutkimukseen ulkomailla myönnetään apurahoja säätiöiden yhteisen poolin kautta. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. Apuraha on tarkoitettu vähintään 12 kuukauden tutkimukseen ulkomailla. Lisätiedot: www.postdocpooli.fi

Palaavan tutkijan apuraha

Palaavan tutkijan apuraha on tarkoitettu ulkomailta Suomeen palaavalle tutkijalle, jolla on lääketieteen tohtorin tutkinto (LT/LKT) ja menestyksekäs ulkomailla vietetty tutkijatohtori- eli postdoc-kausi. Yleensä hakijalta odotetaan vähintään 12 kuukauden tutkimusjaksoa ulkomailla. Apurahaa haettaessa hakijan on oltava vielä ulkomailla. Apurahan suuruus on enintään 50 000 €.

Tutkimusryhmän perustajan apuraha

Tutkimusryhmän perustajan apuraha on tarkoitettu itsenäisen tutkijan uransa alkuvaiheessa oleville väitelleille lääkäritutkijoille lääketieteellisesti merkittävään tutkimushankkeeseen. Tavoitteena on erityisesti rohkaista uusien tutkimusryhmien perustamista. Professorit, ylilääkärit tai muut selvästi varttuneet tutkijat eivät tule kysymykseen apurahan saajina. Myönnettävät apurahat ovat suuruudeltaan 175 000–240 000 €.

Apurahojen lisätiedot ja hakuohjeet Suomen Lääketieteen Säätiön sivuilla >>

Suomen Lääketieteen Säätiön yhteystiedot >>