Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.

Vuonna 1881 perustettuun Duodecim-seuraan kuuluu nykyisin yli 24 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä noin 110 lääketieteellistä yhdistystä. Seura osallistuu aktiivisesti terveydenhoitojärjestelmän kehittämiseen mm. osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, laatimalla kansallisia Käypä hoito -suosituksia ja järjestämällä konsensuskokouksia. Täydennyskoulutuksen ja julkaisujen avulla seura tukee lääketieteen ammattilaisten ammatillista kehittymistä. Lisäksi seura myöntää vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustukset, Matti Äyräpään palkinnon ja Konrad ReijoWaaran palkinnon sekä muita palkintoja. Vuosittain myönnetään myös Käyvän hoidon ja opetuksen apurahoja.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perusarvot ovat:

  • tieteellisyys
  • eettisyys
  • luotettavuus
  • yhteisöllisyys.

Seuran organisaatio

Seuran korkein päättävä elin on valtuuskunta, jossa on 40 jäsentä. Valtuuskunta valitaan vaaleilla joka kolmas vuosi, ja se kokoontuu kahdesti vuodessa. Valtuuskunta valitsee seuran 12-jäsenisen hallituksen, joka vastaa seuran käytännön toiminnasta, kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Hallituksen toimintaa ohjaa valtuuskunnan hyväksymä strategia. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Seuran pääsihteeri vastaa sisäisten palvelujen ja yhdistyspalvelujen lisäksi operatiivisten yksiköiden yhteistyön edistämisestä ja niiden koordinoinnista. Pääsihteeri on seuran henkilöstön esimies ja toimii hallituksen esittelijänä.