Kustannus Oy Duodecimin hallitus

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja

Markku Savolainen
Kustannus Oy Duodecim, puheenjohtaja
Oulun yliopisto, sisätautiopin professori

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti

Jyrki Korkeila
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Turun yliopisto, psykiatrian professori

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, yliopisto-opettaja

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.)

Mika Pantzar
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuslaitoksen professori


Kustannus Oy Duodecimin hallitus (kuvasta puuttuu Jyrki Korkeila)