Kustannus Oy Duodecimin hallitus

Leo Niskanen (puheenjohtaja)
Sisätautiopin dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Endokrinologi, Päijät-Hämeen keskussairaala, Eiran sairaala, Mehiläinen Oy

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti

Johanna Arola
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, verkostovaliokunnan puheenjohtaja
Helsingin yliopisto, Molekyylipatologian professori
HUS Diagnostiikkakeskus, Osastonylilääkäri

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, vieraileva tutkija

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.)

Mika Pantzar
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuslaitoksen professori

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja


Takarivissä Pekka Mustonen, Reijo Kärkkäinen, Raili Mäkinen, Taisto Kuronen, Leo Niskanen. Edessä Mika Pantzar ja Raimo Inkiläinen. Kuvasta puuttuu Johanna Arola.