Kustannus Oy Duodecimin hallitus

Leo Niskanen (puheenjohtaja)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, puheenjohtaja
Sisätautiopin dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Endokrinologi, Päijät-Hämeen keskussairaala, Eiran sairaala, Mehiläinen Oy

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti

Jyrki Korkeila
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Turun yliopisto, psykiatrian professori

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, vieraileva tutkija

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.)

Mika Pantzar
Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuslaitoksen professori

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja


Takarivissä Pekka Mustonen, Reijo Kärkkäinen, Raili Mäkinen, Taisto Kuronen, Leo Niskanen. Edessä Mika Pantzar ja Raimo Inkiläinen. Kuvasta puuttuu Jyrki Korkeila.