Duodecim

Hallitus

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, yliopisto-opettaja

Markku Savolainen
Kustannus Oy Duodecim, puheenjohtaja
Oulun yliopisto, sisätautiopin professori

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti

Jyrki Korkeila (ei kuvassa)
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Turun yliopisto, psykiatrian professori

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.)

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies