Duodecim

Hallitus

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, yliopisto-opettaja

Markku Savolainen
Kustannus Oy Duodecim, puheenjohtaja
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopisto, sisätautiopin professori

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti

Otto Helve
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, asiantuntijalääkäri

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.)

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies