Duodecim

Hallitus

Pekka Mustonen
Kustannus Oy Duodecim, toimitusjohtaja;

Reijo Kärkkäinen
Helsingin yliopisto, yliopisto-opettaja;

Markku Savolainen
Kustannus Oy Duodecim, puheenjohtaja
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopisto, sisätautiopin professori;

Raimo Inkiläinen
Core Competence, konsultti;

Otto Helve
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, viestintävaliokunnan puheenjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, asiantuntijalääkäri;

Raili Mäkinen
Sanoma Magazines, toimitusjohtaja (eläk.);

Taisto Kuronen
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, varainhoitaja
Kaatuneiden Muistosäätiö, asiamies