Jäseneksi liittyminen

Hyvää seuraa – jo vuodesta 1881 alkaen

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla.

Duodecim-seuran hallitus voi hyväksyä seuran jäseniksi lääkäreitä ja lääkäriksi opiskelevia:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
PL 713
00101 Helsinki

Voit ladata jäsenhakemuslomakkeen koneellesi sivun oikeasta reunasta. Jäsenyyttä voi hakea myös verkkolomakkeella».

Muualla kuin Suomessa lääkärin tutkinnon suorittaneet liittävät jäsenhakemukseen kopion ulkomailla suoritetusta lääkärintutkinnosta tai kopion todistuksesta, josta ilmenee oikeus toimia lääkärinä Suomessa. Ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittanut hyväksytään seuran varsinaiseksi jäseneksi, jos hän toimii Suomessa lääkärinä tai opiskelee suomalaisten lääkärinoikeuksien saamiseksi.

Opiskelijajäseniksi hyväksytään lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat henkilöt.

Lisätietoja jäseneksi liittymisestä:

jasenpalvelut(at)duodecim.fi