Yhdistystoiminta

Duodecimin paikallisyhdistykset toimivat lääkäreiden ammattitaidon, kollegiaalisen vuorovaikutuksen, tieteellisten harrastusten sekä terveyden- ja sairaudenhoidon edistämiseksi alueellaan.

Yhdistykset järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja retkiä sekä jakavat apurahoja tutkimustyöhön ja jatkokouluttautumiseen. Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen. Myös yhdistysten kotisivujen ylläpitoon ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen on mahdollista saada apua Duodecimilta. Tutustu paikallisyhdistyksiin ja muihin Duodecim-seuran jäsenyhdistyksiin Duodecimin yhdistysjäsenet -sivulla.