Palkinnot

Duodecim myöntää palkintoja lääketieteen tutkijoille, lääkäreille, lääketieteen kouluttajille ja opiskelijoille.

Jaamme vuosittain maamme arvostetuimmat lääketieteelliset tunnustuspalkinnot, Matti Äyräpään palkinnon menestyksellisestä tutkimustyöstä ja Konrad ReijoWaaran palkinnon ansioista käytännön lääkärin työssä. Muita seuran jakamia palkintoja ovat muun muassa Nuoren tutkijan palkinto, Laimi Leideniuksen palkinto sekä tiedottajapalkinto.

Konrad ReijoWaaran palkinto

Konrad ReijoWaaran palkinto (20 000 euroa) jaetaan joka vuosi seuran vuosipäivänä marraskuussa ensisijaisesti ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä henkilölle, joka voi olla toisaalta ahkera, uhrautuva ja taitava kenttätyössä toimiva lääkäri tai toisaalta valtakunnallistakin arvostusta saanut, hallinnolliseen ja tutkimustyöhön osallistunut käytännön lääkäri.

Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä, mutta on suotavaa, että henkilö on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja.

Palkinnon saajan ehdottaminen

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä viiden Duodecim-seuran jäsenen muodostama ryhmä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi. Palkinnon saajaa tulee ehdottaa vuosittain elokuun viimeiseen päivään mennessä.

Palkinnon saajan valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana on Duodecim-seuran puheenjohtaja ja jäseninä neljä muuta Duodecim-seuran valitsemaa edustajaa sekä edustajat Finska Läkaresällskapetista ja Suomen Lääkäriliitosta. Palkintoa ei myönnetä Duodecim-seurassa työskentelevälle tai aktiivisessa luottamushenkilötehtävässä toimivalle henkilölle.

Tutustu palkinnon sääntöihin »  
Katso edelliset palkinnonsaajat »

Lisätietoja:
Tiina Virasjoki, koordinaattori
p. 09  6188 5262
tiina.virasjoki(at)duodecim.fi

Matti Äyräpään palkinto

Matti Äyräpään luento pidetään marraskuussa seuran vuosipäivän symposiumissa. Luennon pitäjäksi valitaan menestyksellistä tutkimustyötä aktiivisesti tekevä suomalainen lääkäri.

Luennon pitäjälle Duodecim-seura antaa tunnustusapurahan (20 000 euroa), ja luento julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa.

Palkinnon saajan ehdottaminen

Ehdotuksen luennon pitäjäksi voi tehdä Duodecim-seuran jäsen. Palkinnon saajaa tulee ehdottaa vuosittain elokuun viimeiseen päivään mennessä.

Luennoitsijan valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana on Duodecim-seuran puheenjohtaja ja jäseninä Aikakauskirjan päätoimittaja, kolme muuta Duodecim-seuran valitsemaa edustajaa, Finska Läkaresällskapetin edustaja sekä edustajat maamme kustakin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Luennoitsijaksi ei valita Duodecim-seurassa työskentelevää tai aktiivisessa luottamushenkilötehtävässä toimivaa henkilöä.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »

Lisätietoja:
Tiina Virasjoki, koordinaattori
p. 09  6188 5262
tiina.virasjoki(at)duodecim.fi

Iso-Niilo ja Pikku-Niilo

Iso-Niilo ja Pikku-Niilo -palkinnot jaetaan hyvästä ammattikielen taidosta lääketieteen opiskelijoille seuran vuosipäivänä marraskuussa. Palkinto myönnetään kunnianosituksena suomen kielen uranuurtajan, seuran kunniajäsenen Niilo Pesosen elämäntyölle. Sanastolautakunta ehdottaa palkinnon saajaa hallitukselle.

Palkinnon saajat valitaan suomen kielellä laaditun kypsyysnäytteen perusteella. Lääketieteellisten tiedekuntien suomen kielen tarkastajat valitsevat ehdokkaiksi lukuvuosittain oman tiedekuntansa kypsyysnäytteistä kolme parasta kirjoittajaa. Lääketieteen sanastolautakunta valitsee ehdokkaista lopulliset palkinnon saajat.

Laimi Leideniuksen palkinto

Duodecim-seura jakaa Pohjoismaiden ensimmäisen lääketieteen naisprofessorin Laimi Leideniuksen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon joka toinen vuosi.

Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle seuran jäsenelle, joka on rohkeana edelläkävijänä edistänyt seuran tavoitteita, lisännyt työllään yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä tasoittanut tietä seuraajille. Palkinnon arvo on 15 000 euroa.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »

Lisätietoja:
Tiina Virasjoki, koordinaattori
p. 09  6188 5262
tiina.virasjoki(at)duodecim.fi

Lääketieteen opettajan Duodecim-palkinto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim perusti vuonna 2003 Lääketieteen opettajan Duodecim-palkinnon, jonka tarkoituksena on lääketieteen opetuksen arvostuksen lisääminen.

Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi lääkärien perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta tai tutkijakoulutusta ansiokkaasti ja pitkäjänteisesti kehittäneelle henkilölle. Palkintoa ei ole rajattu opetusviroissa toimiville lääkäreille. Seuraavan kerran palkinto jaetaan 2022.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »

Lisätietoja:
Juha Pekka Turunen, koulutuspäällikkö
juha.turunen(at)duodecim.fi

Kirjoituspalkinnot

Aikakauskirja Duodecim palkitsee Aikakauskirjassa julkaistuja poikkeuksellisen ansiokkaita kirjoituksia. Palkitsemisperusteita ovat ajankohtaisuus, selkeys ja yleinen kiinnostavuus. Palkittavat artikkelit valitsee Aikakauskirjan lääketieteellinen toimitus.

Palkinnot jaetaan Duodecim-seuran vuosipäivänä marraskuussa. Kirjoituspalkintojen yhteissumma on 10 000 euroa, ja se jaetaan yleensä viiden artikkelin kesken.

Tiedottajapalkinto

Vuonna 1984 perustetun tunnustuspalkinnon tarkoituksena on korostaa suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen ja lääketieteen asiallisen popularisoinnin merkitystä.

Palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut näiden päämäärien hyväksi ja edistänyt lääketieteen ja lääkärin ammattitaidon arvostusta suuren yleisön silmissä. Vakiintuneen käytännön mukaan palkinto on luovutettu vuorotellen lääkärille tai viestinnän ammattilaiselle. Palkinnon saajaa vuonna 2020 tulee ehdottaa 20.8. mennessä.

Ehdotukseen tulee liittää perustelut ja tiedot niistä ansioista, joiden nojalla palkintoa ehdotetaan. Palkinnon suuruus vuonna 2020 on 10 000 euroa ja se luovutetaan Duodecim-seuran vuosipäivän tilaisuudessa marraskuussa.

Lisätietoja:
Antti Karhuaho, Aikakauskirja Duodecimin toimittaja
antti.karhuaho(at)duodecim.fi

Kulttuuripalkinto

Duodecim-seura perusti vuonna 2002 kulttuuripalkinnon. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin välisten yhteyksien ymmärrystä.

Palkinto luovutetaan Duodecim-seuran Terveyttä taiteesta -seminaarissa, ja sen suuruus on 10 000 euroa. Ehdotukset palkinnon saajaksi voi tehdä Duodecim-seuran jäsen, jäsenyhdistys, muu yhteisö tai palkinnon valitsijavaliokunta.

Aiemmin kulttuuripalkinnon ovat saaneet Lapinlahteen Lähde, Sairaan Hyvä Filmifestivaali, Sairaalaklovnit ry, professori Seppo Seitsalo, musiikkiterapeutti Hanna Hakomäki, näyttelijä Jussi Lehtonen, Lux Humana -työryhmä, valokuvaaja Miina Savolainen, taiteilija Rafael Wardi, kirjailija, psykiatri Claes Andersson sekä näyttelijä, ohjaaja Kari Heiskanen.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »

Lisätietoja:
Tiina Virasjoki, koordinaattori
p. 09  6188 5262
tiina.virasjoki(at)duodecim.fi

Nuoren tutkijan palkinto

Duodecim-seuran Nuoren tutkijan palkinto (10 000 euroa) jaetaan marraskuussa seuran vuosipäivän symposiumissa. Palkinnon saajan tulee olla itsenäisen tutkimuskykynsä osoittanut etevä lääketieteen tutkija, joka ei ole vielä täyttänyt 38 vuotta.

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa Duodecim-seuran jäsen. Vapaamuotoiseen ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi.

Palkinnon saajan valitsee Duodecim-seuran hallitus Suomen Lääketieteen Säätiön stipendivaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat » 

Vuoden asiantuntija -palkinto

Aikakauskirja Duodecimin lääketieteellinen toimitus valitsee vuosittain Vuoden asiantuntija ‑palkinnon saajan. Palkinnon saajan tulee olla asiantuntijalausunut Aikakauskirjalle ainakin kerran palkinnon myöntämisvuotena.

Hyvät lausunnot auttavat toimitusta tekemään päätöksen käsikirjoituksen julkaisemista ja saattamaan sen julkaisukuntoon. Asiantuntijalausunnoissa esitetään ehdotuksia käsikirjoitusten mahdollisten virheiden korjaamiseksi, ja kirjoittajat saavat lausunnoista muutenkin työkaluja käsikirjoitustensa parantamiseksi.

Palkinto jaetaan yleensä joulukuussa, ja sen suuruus on 2 000 euroa.

Lydia ja Karl G. Lindbergin tunnustuspalkinto

Lydia ja Karl G. Lindbergin tunnustuspalkinto voidaan myöntää yhdelle henkilölle, joka on merkittävällä ja pitkäaikaisella toiminnallaan edistänyt säätiön tarkoitusperiä. Säätiön sääntöjen mukaan tarkoituksena on edistää lääketieteellistä tutkimusta, sairauksien hoitoa ja ehkäisyä tukemalla ja avustamalla taloudellisesti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry:n sääntöjen mukaista toimintaa.

Ehdotuksen tunnustuspalkinnon saajaksi voi tehdä Duodecim-seuran jäsen tai jäsenten muodostama ryhmä. Perustellut ehdotukset osoitetaan Lydia ja Karl G. Lindbergin Duodecim-säätiön hallitukselle, joka tekee päätöksen palkinnon saajasta.

Palkinnon arvo on 5 000 euroa ja se jaetaan joka kolmas vuosi. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2014.

Lisätietoja:
Lindbergin säätiön hallitus

Kunniakirja paikallisyhdistysten käyttöön

Duodecimin paikallisyhdistykset voivat ehdottaa kunniakirjaa jäsenelleen, joka on aattein tai toimin edistänyt Duodecimin tai sen paikallisyhdistyksen toimintaa. Ehdotuksen kunniakirjan saajaksi voi tehdä Duodecimin yksittäinen jäsen, jäsenten muodostama ryhmä tai paikallisyhdistys.

Ehdotukset perusteluineen lähetetään Duodecimin huomionosoitusvaliokunnalle. Hallitus myöntää kunniakirjat huomionosoitusvaliokunnan ehdotuksesta kunniakirjan sääntöjen mukaan.

Lisätietoja:
Pirjo Kyrönaho, hallintopäällikkö
pirjo.kyronaho(at)duodecim.fi