Jäsenyys

Liittyminen yhdistysjäseneksi

Liittyminen Duodecim-seuran yhdistysjäseneksi kannattaa. Paikallisyhdistykset saavat Duodecimilta vuosittaista toiminta-avustusta ja voivat hakea tukea esimerkiksi yhdistyksen historiikin julkaisemiseen.

Yhdistysjäsenten on mahdollista ostaa Duodecimin koulutustapahtumapalveluita. Duodecim tarjoaa yhdistysjäsenille myös kotisivualustan. Mikäli yhdistyksenne tarvitsee tukea kotisivujen päivitystyöhön ja sivujen luomiseen, voimme suositella yhteistyökumppania.

Yhdistysjäsenyyttä voi hakea rekisteröity yhdistys, joka edistää seuran tavoitteita ja jonka jäsenistä vähintään puolet on lääkäreitä. Hakemuksia käsitellään kahdesti vuodessa Duodecim-seuran valtuuskunnan kokouksissa.

Liitä vapaamuotoiseen yhdistysjäsenhakemukseen seuraavat tiedot:

  • kopiot hakijayhdistyksen säännöistä ja hallituksen päätöksestä hakea Duodecimin jäsenyyttä
  • yhdistyksen rekisterinumero
  • tiedot yhdistyksen hallituksen jäsenistä yhteystietoineen sekä
  • tieto yhdistyksen jäsenmäärästä ja siitä, onko jäsenten joukossa muita kuin lääkäreitä.

Lähetä yhdistysjäsenhakemus osoitteella:

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/hallitus
PL 713
00101 Helsinki

Lisätietoja yhdistysjäseneksi hakemisesta:

Anne Teeriaho
koulutuskoordinaattori
p. 09 6188 5225
anne.teeriaho(at)duodecim.fi