Seuran kunniajäsenet

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on edistänyt ansiokkaasti seuran tarkoitusta. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee valtuuskunta hallituksen perustellun esityksen pohjalta.

Kunniajäsenet

Heikinheimo Markku
Huittinen Veli Matti
Huttunen Jussi
Junnila Seppo Y.T.
Kaila Minna
Karkola Kari
Kontula Kimmo
Kouvalainen Kauko
Lönnqvist Jouko
Mustajoki Pertti
Mäkelä Marjukka
Niinistö Leena
Pasternack Amos
Pelkonen Risto
Pietikäinen Matti
Raivio Kari
Savolainen Markku
Sivula Arto
Tarkkanen Ahti
Teppo Lyly
Toivanen Auli
Uurasmaa Pirkko
Visakorpi Jarmo