Tuotteet ja palvelut

Päätöksentuki EBMeDS

Siirry palveluun
Duodecimin päätöksentuki, EBMeDS yhdistää potilaan tilaa kuvaavat sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut tiedot lääketieteelliseen tietoon ja tuottaa käyttäjälleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. EBMeDS-nimi tulee termistä ”lääketieteelliseen näyttöön perustuva sähköinen päätöksentuki” (Evidence-Based Medicine electronic Decision Support).

EBMeDS-palvelu saa potilaskertomuksesta potilasta kuvaavia tietoja ja tuottaa varoituksia, muistutteita, ehdottaa hoitoa ja tarjoaa linkkejä hoitosuosituksiin. Muistutteita syntyy automaattisesti myös päätöksentukeen sisällytetyistä lääkkeiden yhteisvaikutus-, vasta-aihe- ja indikaatiotietokannoista. Päätöksentuen avulla myös sähköisten lomakkeiden ja apuohjelmien täyttäminen nopeutuu, kun tiedot voidaan poimia automaattisesti potilaskertomuksesta.

Reaaliaikaisen päätöksentuen lisäksi EBMeDS:iä voidaan käyttää potilasryhmien hoito-ongelmien selvittämiseen (”virtuaalinen terveystarkastus”).

EBMeDS-palvelu voidaan liittää kaikkiin rakenteisia potilastietoja sisältäviin sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin. EBMeDS-teknologia on yksinkertaista mutta tehokasta. Sen asentaminen ja päivittäminen tapahtuvat helposti.

Duodecim tekee tiivistä yhteistyötä Cochrane-yhteisön, GRADE-tutkimusyhteisön, kansainvälisen hoitosuositusjärjestön (G-I-N) sekä  Ebsco Health ‑kustannusyhtiöiden kanssa.

Cochrane-yhteisö »
GRADE-tutkimusyhteisö »
G-I-N »
Ebsco Health »