Duodecim koulutus

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim järjestää vuosittain kymmeniä korkeatasoisia ja monipuolisia koulutuksia lääkäreille, monipuolisia lääketiedetapahtumia ja ajankohtaisia lääketieteen tutkimukseeen liittyviä symposiumeita.

Strateginen toimintamme 2019-2021

  • Laadukkaan erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen turvaaminen korostuu uudessa toimintaympäristössä, jossa tarvitaan uudenlaista lääkäriosaamista.
  • Lääkärin koulutus on kokonaisuus, jossa peruskoulutus, erikoistuminen ja ammatillinen kehittyminen tulee liittää saumattomammin yhteen ja huomioiden siirtymävaiheiden haasteet.
  • Duodecim on mukana osaamisperustaisen
    erikoislääkärikoulutuksen kehittämisessä. Duodecimin ottaa lääkärin ammatillisen osaamisen kehittämisen, vaikuttavuuden ja seurannan osaksi omaa toimintaansa.
  • Elinikäisen oppimisen ja osaamisen vaatimukset korostavat tarvetta ottaa kantaa resertifikaation toteuttamiseen Suomessa.
  • Perus- ja jatkokoulutusten muutoksien aiheuttamassa epävarmuudessa
    lääkärien hyvinvointi ja mentorointi nousevat tärkeiksi koulutusteemoiksi.
  • Kohtuuhintainen täydennyskoulutus on turvattava jatkossakin, riippumatta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueisiin ja talouteen liittyvistä ratkaisuista

Duodecim jatkaa Pro Medicon toimintaa

Pro Medico lakkautettiin syksyllä 2019. Duodecim jatkaa yhdistyksen toimintaa palveluiden ylläpitäjänä ja materiaalien julkaisijana.

Lue lisää: Pro Medico »