Muut palvelut

Terveysportin lukuisat sovellukset tarjoavat tietoa terveydenhuollon eri ammattiryhmille.

EBSCO:n kustantama DynaMed Plus on nopeimmin päivittyvä kaikista kliinistä työtä tukevista tietokannoista. Tietokanta tukee erinomaisesti sairaalalääkärin työtä ja täydentää näin avohoitoon painottuvaa Lääkärin käsikirjaa.

Akuuttihoidon tietokannat auttavat akuutti- ja tehohoidossa työskenteleviä ammattilaisia. Artikkelit ovat helppolukuisia muistilistoja, joista tarvittava tieto löytyy nopeasti.

Etsi diagnoosi -sovellus tarjoaa mahdollisuuden nopeaan diagnoosin valintaan sekä erotusdiagnoosien kartoittamiseen. Lisäksi laajat lääketieteelliset kuvastot helpottavat myös oikean diagnoosin tekemistä.

Sairaanhoitajien ja monien muiden hoitoalalla työskentelevien jokapäiväiseen käyttöön on tehty Sairaanhoitajan tietokannat. Artikkelit kattavat perusterveydenhuollon tavallisimmat hoitotilanteet ja -toimenpiteet.

Työterveyshuollon ammattilaiset löytävät kattavasti tietoa Työterveys ja kuntoutus -tietokannasta ja hammaslääkärit Hammaslääketieteen tietokannoista. Kumpikin tietokanta sisältää oman ammattiryhmän työtä tukevia sisältöjä.

Pitkäaikaissairaudet-tietokannasta löytyvät ajanmukaiset ja monipuoliset tiedot hoidon tavoitteista ja keinoista luovat perustan pitkäaikaissairauksien hyvälle hoidolle.

Terminologian tietokannat sisältää Lääketieteen termit ja Lääketieteen suomi-englanti-suomi-sanakirjan. Palvelu soveltuu terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös kirjastoalan ammattilaisille, terveydenhuoltoalaa seuraaville toimittajille sekä kielenkääntäjille ja -huoltajille.

Terveysportin Avoimet työpaikat -palvelu on kohtaamispaikka sekä työnantajille että työntekijöille. Työnantajille palvelu on maksullinen, lisätietoa tyopaikat@duodecim.fi.