Hankkeet

Osana vaikuttamistyötä olemme mukana monenlaisissa hankkeissa. Tälle sivulle on koottu vuodesta 2021 alkaen hankkeita, joissa vaikutamme.

 

Proshade-hanke

Duodecimin Käypä hoito on mukana Proshade-hankkeessa, jossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä. Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Duodecim.

Tutustu Proshade-hankkeen kotisivuihin »