Taitoni.fi

Kaikille lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille suunnattu Taitoni.fi on verkkopalvelu, jossa voit suunnitella, dokumentoida ja arvioida omaa ammatillista kehittymistäsi. Tietojen tallentaminen Taitoni.fi -palveluun on helppoa, myös mobiilisti. Voit tuoda palveluun koulutustietoja kätevästi suoraan Koulutuskalenterista ja Oppiportista.

Voit kokeilla Taitoni.fi-palvelua maksutta 3 kuukauden mittaisen kokeilujakson ajan. Tämän jälkeen käyttö maksaa 40€ vuodessa. Maksu suoritetaan verkkomaksuna palveluun kirjautumisen yhteydessä – jos käyttäjällä ei ole voimassa olevaa tilausta, tilauslomake avautuu automaattisesti. Taitoni.fi maksun voit vähentää ammatinhankkimiskuluissa.

Taitoni.fi -palvelun on kehittänyt Pro Medico, Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry. Pro Medicon toiminta ja Taitoni.fi palvelu siirtyivät Lääkäriseura Duodecimin omistukseen syyskuussa 2019.

Siirry Taitoni.fi-palveluun »

Taitoni.fi käyttöohje »

Taitoni.fi lääkärille

Voit kirjata Taitoni.fi-palveluun koulutusten lisäksi myös työssäoppimista, toimimista kehitysryhmissä ja itsenäistä opiskelua. Näin teet näkyväksi omaa kehittymistäsi. Kun tiedät, mitä olet oppinut, voit paremmin suunnata kouluttautumistasi haluamiasi tavoitteita kohti. Työnantaja voi vaihtua, mutta osaamisesi pysyy juuri sinun pääomanasi koko lääkärin uran ajan.

Taitoni-palvelun koosteita ja raportteja voi käyttää esimerkiksi kehityskeskustelussa tai seuraavan vuoden koulutussuunnitelmasta keskusteltaessa. Taitoni.fi-palvelun kautta saa helposti tehtyä ansioluettelon ja osoitettua pätevöitymisensä. Palvelu linkittyy Lääkäriliiton Tietoni-palveluun, josta tuodaan näkyville viralliset tutkinnot ja erityispätevyydet.

Taitoni.fi opiskelijalle

Taitoni.fi-palvelun käyttö on maksutonta lääketieteen opiskelijoille. Valmistumisen jälkeen maksuton käyttö jatkuu tilatun jakson loppuun saakka.

Tallenna työssä oppiminen jo kesätöiden yhteydessä Taitoni.fi-palveluun. Täydennyskoulutusta on tarjolla myös kesäaikaan. Opit myös kollegoilta koko ajan. Näin osaat kertoa työhakemuksessa, mitä olet oppinut käytännössä.

Jos suunnittelet työskentelyä ulkomailla, ammatillinen kehittyminen kannattaa dokumentoida pidemmältä ajalta. Monessa Euroopan maassa oikeudet ammatinharjoittamiseen myönnetään hakemuksen perusteella.

Taitoni.fi erikoistuvalle lääkärille

Taitoni.fi -palvelu tukee erityispätevyyden hakemustasi. Erikoislääkärin pätevyys saavutetaan tekemällä lääkärin työtä ja asettamalla oppimistavoitteita erikoisalan tavoitteiden mukaisesti. Lääkärin työhistoria kertyy vuosien mittaan useissa eri työpaikoissa. Kun tallennat jatkuvasti työhistoriaasi Taitoni.fi-palveluun, työkuukausien laskeminen tutkintosuorituksen loppuvaiheessa helpottuu.

Voit Taitoni.fi-palvelussa seurata erikoislääkärin tutkinnon etenemistä ja pitää koulutukset ja verkkokurssit järjestyksessä. Voit myös tallentaa Taitoni.fi-palvelun tallennustilaan oman oppimiskansiosi.

Taitoni.fi lääkärien kouluttajalle

Taitoni.fi -palvelu tarjoaa hyödyllisen työvälineen kouluttavan lääkärin ammatillisen kehittymisen seurantaan. Lääkärikouluttaja pitää oman ammattitaidon ajan tasalla, mutta korostaa myös opettamisen ja kehittämisen osaamistaan. Kouluttaja voi tallentaa Taitoni.fi-palveluun oman oppimisen polkunsa ja saamansa palautteen, ja sitä kautta arvioida omaa kehittymistään.

Taitoni.fi eläkkeellä olevalle ammatinharjoittajalle

Taitoni.fi tarjoaa kätevän työvälineen ammatillisen kehittymisen dokumentointiin myös eläkeiässä. Terveydenhuollon palveluyritykset rajoittavat ammatinharjoittamista lääkäreillä, jotka ovat ohittaneet vanhuuseläkeiän. Eläkeikäisenä ammatinharjoittajana osoitat pitäväsi ammattitaidon kunnossa osallistumalla täydennyskoulutukseen ja seuraamalla lääketieteellistä tutkimusta vuosittain. Tämän ammatillisen kehittymisen voit kirjata helposti Taitoni.fi-palvelussa ja saat tulostettua sen yhtenä dokumenttina.

Taitoni.fi työnantajalle

Oman henkilöstön osaamisen kehittämistä helpottaa se, että Taitonipalvelussa ansioluettelo ja todistukset ovat järjestyksessä. Siksi Taitoni.fi-palvelu tuo arvokasta tietoa uuden työntekijän kehityskeskusteluun tai jo rekrytointiin. Muutamat työnantajat ovatkin ottaneet Taitoni.fi-palvelun käyttöön lääkäreilleen työsuhde-etuna.

Taitoni.fi logo