Ajankohtaiset

Vuorovaikutuskursseista vahvistusta lääkäriarjen kohtaamisiin

Lääkärin työssä vuorovaikutustaidoilla on merkittävä rooli oman ydinosaamisen rinnalla. Duodecimin syksyn koulutustarjonnassa on useita vuorovaikutuskursseja lääkäreille uran eri vaiheisiin. Kouluttajana toimii kokenut teatteripedagogi, puheviestinnän opettaja Essi Aulanko.

Lääkäriarjen kohtaamisten kirjo on laaja. Tilanteet potilaiden, työyhteisön jäsenten ja muiden sidosryhmien kesken edellyttävät hyvää tilannetajua. Työn luonne ja sidosryhmien odotukset muuttuvat koko ajan, mikä vaatii jatkuvaa omien vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

– Nykyään on ihan erilaiset odotukset lääkärille ja esimiehelle, kuin vuosia takaperin. Henkilökohtaisten vaikuttamistaitojen merkitys on kasvanut ja sen ymmärtäminen on olennaista esimerkiksi hoitomyönteisyyden ja johtamistyön osalta, tiivistää Aulanko.

Yksilöllistä kehittymistä luottavassa ilmapiirissä

Syksyn vuorovaikutuskurssit tarjoavat muun muassa menetelmiä ristiriitojen käsittelyyn, vahvistusta vaikuttamistaitoihin ja tukea lääkärin uran alkuun. Esiintymisvalmennuksista saa oppeja niin kokouksen vetämiseen, asiantuntija puheenvuoroon kuin luennointiinkin.

Kurssit toteutetaan pienryhmissä, mikä mahdollistaa luottavaisen oppimisympäristön ja yksilöllisen kehittymisen.

– Olen kouluttajana myönteinen mahdollistaja ja uskon vertaistukeen ja -palautteeseen. Ilmapiiri on kursseilla luottamuksellinen. Osallistujilla on tilaa työstää omaa tilannettaan ja mahdollisuus saada juuri itselle sopivia työkaluja. Kurssien menetelmät pohjaavat aitoihin koettuihin tilanteisiin ja ovat näin ollen suoraan siirrettävissä käytännön työhön, kuvailee Aulanko kokemuksella.

Kurssien opit ja oivallukset hyödyksi monessa

Yhden päivän aikana voi oppia paljon taidoista, joista on hyötyä joka päivä, mikä yllättää usein osallistujat.

– Moni ilahtuu siitä, että oppimiaan taitoja voi hyödyntää työn lisäksi myös henkilökohtaisessa elämässä. Vuorovaikutustaidoissa ei ole mitään mystiikkaa, jokainen voi kehittyä niissä. Kaikki lähtee taitojen tiedostamisesta ja sen jälkeen sen on harjoittelua.

Aulangolla on vuosien kokemus lääkäreiden vuorovaikutusvalmennuksista. Tutustu syksyn koulutuksiin ja varaa paikkasi nopeasti: