Koulutus

Käytännön työkaluja kohtaamisiin lääkärin arjessa

Vahvista vuorovaikutustaitojasi lääkäriarjessa – opi kuuntelemaan taitavasti, vakuuttamaan uskottavasti ja hallitsemaan ristiriitoja rakentavasti.

11.10.2019 klo 9-17, Duodecim, Kalevankatu 11 A, Helsinki
PERUTTU

Vuorovaikutus on hyvin arkinen osa lääkärin työtä, mutta siinä onnistuminen on yksi tärkeimpiä taitoja kovan ydinosaamisen rinnalla. Olipa kyse potilaan kohtaamisesta, esimiehenä olemisesta, yhteistyöstä, asiakaspalaverista tai tutkimusrahoituksen hakemisesta, vuorovaikutus on olennaisessa roolissa.

Vaikuttamisen taidoilla saa varmemmin ja uskottavammin sanomansa perille sekä saavuttaa asettamansa tavoitteet. Onnistunut kommunikointi on kykyä ja malttia kuunnella sekä taitoa ilmaista asiansa ja ajatuksensa vakuuttavasti. Kyky antaa ja ottaa vastaan palautetta on keskeinen taito työelämässä.

Lääkäriarjessa ei voi välttyä ristiriidoilta, joita syntyy erilaisten näkökulmien törmätessä, henkilöiden välisten jännitteiden kärjistyessä tai kun valtaa käytetään väärin. Taito käsitellä ristiriitoja auttaa suoriutumaan omasta työstä ja kehittää koko työyhteisön ilmapiiriä.

Kurssista sanottua:

”Kannatti ehdottomasti osallistua! Oma näkemys laajeni, taitoja voi käyttää niin töissä, arjessa kuin yksityiselämässä. Löysin uuden näkökulman asiasta myös suhteessa omaan jaksamiseen työssä. ”
”Hyvää ja rohkaisevaa keskustelua kollegoiden kesken”
”Ihan loistava kurssi, joka antaa minulle varmuutta kommunikoinnissa hankalissakin tilanteissa.”
”Kurssi sopii ennaltaehkäisyksi ja helpottamaan jo olemassa olevien ristiriitatilanteiden hahmottamista, jäsentelyä ja työstämistä.”
”Koulutuksen jälkeen oli inspiroitunut, virkistynyt ja lämmin olo.”

Koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet:

 • soveltaa osaavaa kuuntelutaitoa vaikuttamiskeinona
 • löytää keinot, miten saada toiset kiinnostumaan ja kuuntelemaan omaa sanottavaa
 • ymmärtää oman viestimisensä merkitys lopputulokseen
 • oppia kuuntelemaan, ymmärtämään ja arvostamaan toista – silloinkin kun itse on aivan eri mieltä
 • myönteisen ja kielteisen palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • oppia tunnistamaan konflikti sekä löytämään sen todelliset syyt
 • oppia ymmärtämään käytännössä konfliktin lainalaisuudet sekä eteneminen
 • oppia jämäkkyyttä sekä työkaluja lähteä selvittämään kärhämöintiä sen sijaan, että kielletään konfliktin olemassaolo tai jäädään sivusta katsojaksi

Kohderyhmä

Kaikki lääkärit

Ohjelma

Ristiriitojen hallinta osana lääkärin kommunikointitaitoa
Ristiriitoja ei voi välttää, mutta niitä voi hallita
Synnyttääkö oma kommunikointitapani ristiriitoja vai – ratkaiseeko se niitä?
Vaikeiden ja hankalien asioiden käsittely
Kielteinen palaute; anto ja vastaanotto Myönteinen palaute; anto ja vastaanotto

Konfliktin tunnistaminen ja työkalut
Konfliktin eteneminen lainalaisuudet
Diagnosointi
Ratkaisu

Työskentelyssä hyödynnetään osallistujien omia tapauksia.

Aika ja paikka

11.10.2018 klo 9-17, Duodecim, Kalevankatu 11 A, Helsinki

Ilmoittautuminen

PERUTTU. 11.10. koulutus on peruttu vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Koulutuspäivä järjestetään seuraavan kerran 17.4.2020 ja ilmoittautuminen avautuu lähipäivinä.

Kurssi toteutetaan pienryhmässä, osallistujia voidaan ottaa enintään 10.

Osallistumismaksu

380 euroa, sisältää opetuksen lisäksi materiaalin, kahvin ja lounaan.

Kouluttaja

Essi Aulanko

Teatteripedagogi, puheviestinnän opettaja

Lääkäriarkeen on tullut vuosien saatossa yhä enemmän tehtäviä, jotka ovat muuta kuin perinteistä potilaiden hoitoa. Erilaiset esiintymistilanteet, neuvottelut ja esittelyt sekä kokousten ja tilaisuuksien johtaminen ovat tulleet jäädäkseen varsinaisen lääkärintyön rinnalle. Näiden taitojen kartuttamisen ja kehittämisen ohjaaminen on ollut jo seitsemän vuoden ajan suuri ammatillisen kiinnostuksen kohde. Hyvät vaikuttamisen ja kommunikoinnin taidot tekevät työstä vähemmän kuormittavaa lääkärille itselleen ja samalla taidoista hyötyvät kaikki, joihin pyrkii vaikuttamaan. Olen 43-vuotias kahden teinitytön äiti, joten kouluttaja itsekin pääsee päivittäin kokeilemaan omia oppejaan vaihtelevin tuloksin.

Erikoistumispisteet/tunnit

Hyväksytty: Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (6), Terveydenhuolto (6)

Peruutusehdot

 • Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle tai koulutus(at)duodecim.fi.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Osallistumismaksua ei palauteta.
 • Estyneen henkilön tilalle voidaan ennen koulutuksen alkamista kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, kouluttaja- ja paikkamuutoksiin.

Yhteyshenkilö

Marco Sabell, marco.sabell(at)duodecim.fi