Lääkärin koulutuskalenterin käyttöehdot

Palvelu

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Jäljempänä ”Duodecim”) julkaisee Lääkärin koulutuskalenteri -palvelua (jäljempänä ”Palvelu”) Internetissä osoitteessa koulutuskalenteri.promedico.fi. Palvelun käyttäjät (jäljempänä ”Käyttäjä”) voivat Palvelun kautta ilmoittaa koulutustilaisuuksista sekä katsella koulutustilaisuuksien ilmoituksia.

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Palvelun käytöstä Duodecimin ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Käyttäjä voi käyttää Palvelua ilman kirjautumista. Halutessaan ilmoittaa tilaisuuden Käyttäjän tulee kuitenkin kirjautua Palveluun ensimmäisellä käyttökerralla luoduilla käyttäjätunnuksilla, tai vaihtoehtoisesti Suomen Lääkäriliiton tarjoamilla Fimnet-tunnuksilla.

Palvelu on maksuton. Käyttäjä ei saa muita oikeuksia käyttää Palvelua kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Palvelua tai saattaa Palvelua muuten yleisön saataviin millään tavalla.

Palvelun sisältö

Palvelun sisältö koostuu Duodecimin ja Käyttäjien tuottamasta aineistosta (myöhemmin ”Sisältö”). Sisältöjä ovat mm. Käyttäjien ilmoittamat tilaisuuksien ja apurahojen tiedot.

Kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Duodecimille. Edellä todetusta poiketen Käyttäjä säilyttää kuitenkin tekijänoikeudet itse tuottamaansa Palvelussa julkaistuun Sisältöön.

Duodecim tekee itsenäisesti päätökset Käyttäjien tuottaman Sisällön julkaisemisesta Palvelussa. Duodecim on oikeutettu muokkaamaan Sisältöä sekä olemaan myös julkaisematta Sisältöä harkintansa mukaisesti.

Palvelun Sisältöjä toimitetaan tarvittaessa eteenpäin julkaistavaksi Suomen Lääkäriliiton toimittamaan Lääkärilehteen. Tämä tapahtuu vain silloin, kun Käyttäjä antaa siihen toimeksiannon.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Sisältöjä sekä tulostaa niitä Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Sisältöjen ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Duodecimille aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Duodecimin oikeudet ja velvollisuudet

Duodecim pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä käytöstä.

Duodecim ei kuitenkaan vastaa Palvelun tai sen Sisältöjen asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Duodecim ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Palvelun virheellisyydestä tai Sisältöjen julkaisemisessa tapahtuvista virheistä ja viivästyksistä.

Duodecim ei vastaa Palvelun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista.

Duodecim ei vastaa Palveluun kirjauduttaessa käytettävään Fimnet-tunnistukseen liittyvistä virheistä.

Duodecim ei vastaa Sisältöjen Lääkärilehteen toimittamiseen liittyvistä virheistä.

Tietosuoja

Duodecim käsittelee Käyttäjän henkilötietoja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Lue lisää: Palvelun tietosuojaseloste.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Duodecimilla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.

Duodecimilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.