Lääkärin koulutuskalenterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kalevankatu 11 A

00100 HELSINKI

puh. 09 618 851

Yhteystiedot

Rekisteriin liittyvissä tietosuoja-asioissa pyydämme sinua ottamaan sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen koulutuskalenteri@duodecim.fi.

Rekisteröidyt

Duodecim Lääkärin koulutuskalenterin (”jäljempänä Palvelu”) tilaisuuksia ja apurahoja ilmoittavat henkilöt (”jäljempänä Käyttäjä”).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Käsittelyn tarkoitus on palvelun käytön mahdollistaminen ja palvelusta tiedottaminen.

Käsittelyn peruste on oikeutettu etu.

Rekisterien tietosisältö

Käyttäjästä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja tai tietoryhmiä:

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Ilmoitettujen tilaisuuksien ja apurahojen tiedot

Mikäli käyttäjä on kirjautunut Palveluun Koulutuskalenteri-tunnuksella, niin tällöin kerätään edellä mainittujen lisäksi:

  • Käyttäjätunnus
  • Salasana

Mikäli Käyttäjä on kirjautunut Palveluun Fimnet-tunnuksella, niin tällöin kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi:

  • Fimnet-tunnus, joka yhdistää Käyttäjän Suomen Lääkäriliiton ylläpitämään Fimnet-tiliin

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä syöttää tietonsa (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) ensimmäistä kertaa tilaisuutta tai apurahaa ilmoittaessaan. Fimnet-tunnusta käyttävä Käyttäjä näkee Suomen Lääkäriliiton palvelusta noudetut tiedot esitäytettyinä.

Nimi, sähköposti ja puhelinnumero on mahdollista päivittää jättäessään uuden ilmoituksen.

Palvelun omia tunnuksia käytettäessä käyttäjätunnuksena käytetään ensimmäisellä käyttökerralla annettua sähköpostiosoitetta. Käyttäjätunnuksen päivitystä voi pyytää osoitteesta koulutuskalenteri@duodecim.fi. Salasanan voi päivittää ”unohditko salasanan” -toiminnolla.

Fimnet-tunnuksia käytettäessä käyttäjätunnuksen ja salasanan voi päivittää Suomen Lääkäriliiton palvelussa.

Tietojen säilytysajat

Rekisteriin kerättyjä ilmoittajan tietoja säilytetään niin kauan kuin se palvelun käytön ja siihen liittyvän viestinnän kannalta on tarpeellista. Arvoimme säilytystarvetta säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Tilaisuuksien ja apurahojen tietoja säilytetään 10 vuotta.

Tietojen vastaanottajat

Käyttäjien yhteystietoja saatetaan luovuttaa Duodecim-konserniin kuuluvalle Kustannus Oy Duodecimille. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Olemme varmistaneet, että kaikki rekistereissämme olevia henkilötietoja käsittelevät palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti tietojen käsittelijöinä it-järjestelmätoimittajia, postitusyrityksiä ja painotaloja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään EU:n alueella sijaitsevissa tietoturvallisissa palvelinkeskuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Olemme toteuttaneet tarpeelliset tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi. Säilytämme henkilötietoja vain sähköisessä muodossa.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterit sijaitsevat tietoturvallisessa konesalissa palvelimilla, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Palvelinkeskuksissa on huomioitu tietojen saatavuus ja tietoturva ja ne on varustettu asianmukaisilla kulunvalvonta-, videovalvonta-, murtosuojaus- ja palonestolaitteistoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä tämän selosteen yhteystiedoissa kerrottuun osoitteeseen.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/), jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Tietosuojaseloste on päivitetty 4.11.2019