Epävakaa persoonallisuus Käypä hoito -suositusta on päivitetty – psykoterapioiden rooli vahvistunut

Suosituksen uudessa versiossa on päivitetty tuoreimpia tietoja hoitojen tehokkuudesta. Näyttö epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoa varten suunniteltujen psykoterapioiden ensisijaisuudesta on edelleen vahvistunut.

Mentalisaatioterapia näyttää olevan tehoavaa niin aikuisten kuin nuorten epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Dialektista käyttäytymisterapiaa, joka vähentää mm. itseä vahingoittavia tekoja, voidaan antaa myös lyhytkestoisesti ja vain ryhmämuotoisena. Muu kognitiivinen terapia, jota on sovitettu tämän häiriön hoitoon, samoin kuin skeematerapia ovat ilmeisesti tehoavia. Lisäksi psykoedukatiivisista yksilö- ja perheinterventioista voi olla hyötyä. Intensiivisenä sairaalahoitona toteutettavista hoitomalleista, joissa sovelletaan tehoavia psykoterapioita, saattaa olla hyötyä.

Ensilinjan lääkkeitä epävakaan persoonallisuushäiriön oireiden lievittämisessä ovat toisen sukupolven antipsykootit. Mielialaa tasaavien lääkkeiden merkitys osalla potilaista esiintyviin impulsiivisuuteen ja aggressiivisuuteen on vähentynyt. Bentsodiatsepiineja ei suositella epävakaan persoonallisuuden oireiden hoitoon.

Vaikka epävakaan persoonallisuuden hoito voi kestää vuosia, se auttaa potilasta: yli puolella potilaista epävakaata persoonallisuushäiriötä ei voida enää diagnosoida yli 5 vuoden kuluttua. Myös potilaiden toimintakyky elpyy ja masennusoireet lievittyvät. Heikentynyt toimintakyky ja työkyky korjaantuvat muuta oireistoa hitaammin.Tutustu viimeisimpänä päivitettyihin Käypä hoito -suosituksiin:

Tutustu Epävakaa persoonallisuus Käypä hoito -suositukseen Käyvän hoidon sivuilla »

Lue myös muista Käyvän hoidon päivittyneistä sisällöistä: