Kuuntele itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoitosuosituksen tiivistelmä podcastina

Käypä hoito -suositusten tiivistelmiä voi kuunnella myös podcasteina, uusimpana Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito.

Itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhayrityksen tehneen hoitoon laaditun suosituksen tavoitteena on:

  • tehostaa itsemurhien ehkäisyä terveydenhuollossa
  • ohjeistaa itsemurhaa yrittäneen arviointia ja hoitoa
  • parantaa terveydenhuollon valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi itsetuhoinen käyttäytyminen
  • selkeyttää hoidon roolit ja vastuut terveydenhuollon eri toimijoiden välillä.

Suosituksessa huomioidaan läheisten tuen tarve itsemurhayrityksen ja itsemurhan jälkeen ja kerrotaan mitä voidaan tehdä ja miten ohjata hoitoon, kun itsetuhoajatuksia tulee esille. Suositus perustuu tutkimusnäyttöön.

Kuuntele suositustiivistelmä Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito podcastina Soundcloudista »

Kuuntele myös muita Käypä hoito -suosituksia ja -potilasversioita podcateina. Aikakauskirja Duodecimillä on Käyvän hoidon podcastit omina listoina Spotifyssa ja Soundcloudissa.