Lääkäreiden ammatillisen kehittymisen verkkopalvelut ja materiaalit Duodecimissa

Tieto lääkäreiden ammatillisen kehittymisen ja täydennyskoulutuksen verkkopalveluista ja materiaaleista on keskitetty Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kotisivuille.

Pro Medicon www.promedico.fi -sivusto sulkeutuu 1.4.2020 alkaen, jonka jälkeen sivuston liikenne ohjautuu Duodecimin kotisivuille. Duodecimin sivustolta löytyy tietoa Koulutuskalenterista, Taitoni.fi -palvelusta että Pro Medicon kehittämistä materiaaleista. Promedico.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet on suljettu.

Lääkärien sähköinen koulutuskalenteri sisältää tiedot lääkäreille suunnatuista täydennys- ja jatkokoulutuksista. Koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea. Tarjolla on myös verkkokursseja. Koulutuskalenteri jatkaa toistaiseksi toimintaansa nykyisestä osoitteessaan.

Taitoni.fi on verkkopalvelu suunnattu kaikille lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille.  Palvelu mahdollistaa oman ammatillisen kehittymisen suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin. Tiedot voi tallentaa Taitoni.fi -palveluun myös mobiilisti. Palvelu linkittyy Lääkäriliiton Tietoni-palveluun, josta tuodaan näkyville viralliset tutkinnot ja erityispätevyydet. Taitoni.fi -palvelun käyttö on maksutonta lääketieteen opiskelijoille.

Pro Medicon luomat palvelut tukevat lääkäreiden ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta. Pro Medicon toiminta siirtyi Duodecimin omistukseen syksyllä 2019.

Yhteystiedot:
Koulutuskalenteri »
Taitoni.fi -yhteystiedot »