Koulutus

Pro Medico

Siirry palveluun
Pro Medicon luomat palvelut tukevat lääkäreiden ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta. Pro Medicon toiminta on siirtynyt Duodecimille keväällä 2019 ja se jatkuu keskeytyksettä entisellään.

Koulutuskalenterista löydät lääkäreille tarkoitetut täydennyskoulutustilaisuudet ja kotimaiset konferenssit.

Taitoni.fi  on palvelu, jonka avulla voit suunnitella ja arvioida omaa oppimistasi. Palveluun voit ladata työ-, tutkinto- ja osallistumistodistukset sekä muut ammatilliset asiakirjasi.

Osoittesta www.promedico.fi  löytyy materiaalia täydennyskoulutuksen järjestäjille onnistuneen koulutuksen järjestämisen tueksi.

Pro Medico lopettaa toimintansa yhdistyksenä. Sen perustajajärjestöt, Suomen Lääkäriliitto, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Finska Läkaresällskapet, päättivät yhdistyksen lakkauttamisesta joulukuussa 2018. Keväällä 2019 yhdistyksen nimi Pro Medico sekä Taitoni.fi tuottamiseen liittyvät sopimukset ja palvelut siirtyivät Duodecimin omistukseen. Duodecim jatkaa Pro Medicon toimintaa.