Ajankohtaiset

”Aivot ja mieli – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” vuoden 2020 konsensuslausuman aiheena

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim tuottaa 2–3 vuoden välein yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa konsensuslausumia tärkeiksi katsotuista sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksistä. Nyt laaditaan konsensuslausumaa aivoterveydestä.

Duodecim ja Suomen Akatemia valmistelevat konsensuslausumaa aiheesta Aivot ja mieli – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lausuma tuotetaan järjestämällä vuoden 2019 aikana viisi työpajaa eri aiheista, jotka ovat konseptit, eriarvoisuus, lapset ja nuoret, työikäiset ja eläkeikäiset. Kukin työpaja tuottaa vastaukset 4–5 keskeiseen kysymykseen. Lopuksi kaikkien työpajojen työn tulokset kootaan yhteen konsensuslausumaksi. Konsensuslausuma altistetaan lausuntokierrokselle, jonka jälkeen järjestetään konsensusseminaari 3.3.2020. Aivot ja mieli – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsensusta ja sen työpajoja suunnittelee Duodecimin asettama ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii professori Jyrki Korkeila.

Konsensuslausuma on kriittisesti arvioidun tieteellisen näytön yhteenveto, joka voi toimia hoitosuositusten ja hoito-ohjelmien laatimisen pohjana. Lausuman tavoitteena on ohjata terveydenhuollon toimintakäytäntöjä ja aiheeseen liittyvää tutkimustoimintaa. Lue lisää konsensustoiminnasta ja tutustu aiempien konsensuslausumien aiheisiin tästä.