Konsensuskokous

Kiinnostaako sinua, miten näyttöön perustuvat lausunnot syntyvät? Onko mielessäsi aihe, jonka hoidossa on moninaisia käytäntöjä, joihin toivoisit selkeyttä?

Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan eri lääketieteen menetelmiä olemassa olevan näytön perusteella vaihtelevista aiheista. Konsensuskokouksen lausumat julkaistaan tällä sivulla.

Edellinen konsensuskokous tarttumattomien tautien ehkäisystä järjestettiin 28.4.2017. Lisätietoja tilaisuudesta. Vuoden 2020 konsensuskokouksen aihe on Aivot ja mieli – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Konsensuskokous järjestetään 3.3.2020. Lisätiedot ja ilmoittautuminen>>

Konsensuskokouksen aiheilla on kansanterveydellistä merkitystä

Konsensuskokousten aiheiden valinnassa painotetaan:

  • kansanterveydellistä merkitystä
  • ristiriitaisuutta aiheeseen liittyvässä tieteellisessä tutkimuksessa
  • vaihteluita toimintakäytännöissä
  • arvioinnin pohjaksi tarvittavan tutkimustiedon riittävyyttä ja laadukkuutta

Lisäksi aiheen valinnassa huomioidaan terveystaloudellinen ja ehkäisevä näkökulma sekä aiheen yleinen kiinnostavuus.

Aiheita konsensuskokoukselle voi ehdottaa Duodecim-seuran hallitukselle.

Tavoitteena ohjata terveydenhuollon toimintakäytäntöjä

Konsensuskokouksen työskentelyssä olennaisia tekijöitä ovat työpajat, asiantuntijat ja yleisö. Työpajat kootaan eri alojen (tutkimustyön, kliinisen työn, etiikan, hallinnon alan) asiantuntijoista sekä maallikkoedustajista (esim. lehdistön ja potilasjärjestöjen edustajat).
Työpajojen  tarkoituksena on selvittää tiedossa olevat tärkeimmät tieteelliset tulokset aiheesta ja työstää niistä konsensuslausuma esiteltäväksi konsensuskokouksessa.

Työpajojen työstämä lausuma on kriittisesti arvioidun tieteellisen näytön yhteenveto, joka voi toimia hoitosuositusten ja hoito-ohjelmien laatimisen pohjana. Lausuman tavoitteena on ohjata terveydenhuollon toimintakäytäntöjä ja aiheeseen liittyvää tutkimustoimintaa.

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta järjesti ensimmäisen konsensuskokouksen vuonna 1985, minkä jälkeen kokouksia on järjestetty lähes vuosittain. Vuonna 1992 toiseksi järjestäjäksi tuli mukaan Duodecim-seura.

Konsensuslausumat

2020 Aivot ja mieli – terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2017 Tarttumattomien sairauksien ehkäisy
2014 Vanhuuskuolema
2012 Kohti parempaa vanhuutta
2010 Nuorten hyvin- ja pahoinvointi
2008 Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus
2006 Psykoterapia
2005 Lihavuus – painavaa asiaa painosta
2004 Vaihdevuosien hormonihoito
2003 Tuoko keskittäminen laatua erikoissairaanhoitoon?

Konsensuskokous on järjestetty myös seuraavista aiheista:

2001 Koululaisten terveys
2000 Paniikkihäiriö
1999 Huumeriippuvuuden hoito Suomessa
1998 Allerginen kansa
1997 Antibioottiresistenssi -säilyykö lääkkeiden teho
1996 Selkäsairaudet
1994 Depression tunnistaminen ja hoito
1993 Terveydenhuollon valinnat – lääketieteelliset perusteet
1993 Eturauhassyövän hoito
1992 Osteoporoosin ehkäisy ja hoito
1990 Rintasyöpäpotilaan hoidon kehittäminen
1989 Veren kolesteroli ja sepelvaltimotauti
1987 Skitsofrenian hoito
1985 Äkillisen välikorvantulehduksen hoito