Koulutus

Ohjaaminen arjessa – Erikoislääkärikoulutus uudistuu

28.–29.3., Kulttuurikeskus sofia, Helsinki

Koulutuksessa perehdyttiin ohjauksen menetelmiin ja arviointikäytäntöihin pienryhmässä asiantuntijoiden ohjauksessa.

Koulutuksessa syvennyttiin mm. palautteen antamiseen sekä erikoistuvien ohjaamiseen, tulevaan erikoislääkärikoulutuksen uudistukseen ja ohjaajana omaa jaksamista tukeviin itsensä johtamisen menetelmiin.

Kohderyhmä

 • erikoistuvien ohjaajat
 • lähiohjaajat

Tavoitteet

Kouluttajia ja lähiohjaajia valmennettiin ohjaamiseen ja arviointikäytäntöihin.

Osallistuja

 • saa käytännön työvälineitä erikoistuvien ohjaamiseen
 • harjoittelee työvälineiden soveltamista käytäntöön
 • saa keinoja arjen palautteen antamiseen
 • valmistautuu tulevaan erikoislääkärikoulutuksen uudistukseen
 • tunnistaa omat vahvuutensa sekä oppimis- ja kehittymistarpeensa
 • verkostoituu ja saa tukea ohjaustyöhönsä

Ohjelmarunko

Torstai

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00 Avaus
11.00 Erikoislääkärikoulutuksen osaamisperustaisuus
12.00 Lounas
13.00 Arviointi ja palaute
Harjoituksia
14.30 Kävely
14.45 Kahvit
15.00 Arviointi ja palaute purku
15.30 Millainen haluaisin olla arvioijana ja arvioitavana?
16.30 Päivän päätös
19.00 Illallinen

Perjantai
9.00 Hyvä arviointikeskustelun sisältö
Harjoituksia
11.30 Lounas
12.30 Ohjauskeskustelu
Harjoituksia
13.45 Kahvitauko
14.00 Loppukooste
15.00 Tilaisuuden päätös

Aika ja paikka

Torstai – perjantai 28.–29.3.2019, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

Ohjaajat

 

Kristiina Patja

Kristiina Patja on työskennellyt lääkärien ammatillisen osaamisen parissa Pro Medicon toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on kansanterveystieteen dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri ja työnohjaaja (STOry). Hän kirjoittanut lääkärien ammatillinen kehittymisestä uran eri vaiheissa ja kehittänyt työvälineitä ammatillisuuden kehittämiseen. Hän on toiminut johtavana ylilääkärinä terveyskeskuksessa. Hänelle työnohjaus on aikaa itselle pysähtyä, ajatella ja kehittyä.

Kristiina Toivola

Kristiina Toivola on työterveyshuollon erikoislääkäri, jolla on 25 vuoden kokemus lääkärien työnohjaamisesta ja erikoistuvien ohjaamisesta. Työnohjaajan (1993 ) koulutuksen lisäksi hänellä on lääkärikouluttajan ja ryhmäpsykoterapian kouluttajan pätevyydet. Hän on toiminut aktiivisesti Balint-toiminnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lääkärien työhyvinvointi on hänelle tärkeä asia. Luottamuslääkärinä hän tuntee työelämän kuormitustekijöitä. Työnohjauksen ja ohjauksen yleensä hän näkee tärkeänä ammatillisen kasvun välineinä. (www.tyonilo.fi) Kollega on lääkärin paras ohjaaja ja tuki. Ohjauspajasta saa tukea, uskallusta ja keinoja ohjaamisen kysymyksiin.

Leena Koulu

Leena Koulu on ihotautiopin dosentti, joka toimii vastuualuejohtajana Tyksin Ihoklinikassa. Hänellä on työnohjaajan ja prosessikonsultin pätevyys sekä johtamisen tukena eMBA-koulutus. Hänen erityisasiantuntijuutensa on valokuvallisten menetelmien käyttö ohjauksessa. Työnohjaus tai muu säännöllinen ohjaustapaaminen on osallistujille luova tyhjä tila itsensä, työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Johanna Louhimo

Johanna Louhimo on Kliininen opettaja Helsingin Yliopistossa. Koulutukseltaan hän on gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri ja vatsaelinkirurgian dosentti. Hänellä on Lääkärikouluttajan erityispätevyys ja Erikoislääkärin johtamiskoulutuksen keskijohdon pätevyys. Hän on perehtynyt lääketieteen koulutuksen pedagogiaan ja erityisesti työpaikalla tapahtuva kliinisten taitojen arviointi ja palautteen anto ovat hänen kiinnostuksen kohteinaan. Palautteen anto ja vastaanottaminen ovat osa lääkärin ammatillista kehittymistä työuran kaikissa vaiheissa. Varsinkin erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen myötä, nuorempien kollegojen ohjaamisen merkitys korostuu lääkärin arkityössä.

Martina Torppa

Martina Torppa on yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, lääkärikouluttaja ja hänellä on hallinnon pätevyys. Hänellä on myös johdon ja esimiesten työnohjaajan (MIF) sekä Balint ryhmätyönohjaajan pätevyys ja hän on Suomen työnohjaajien (STOry), Suomen lääkäreiden Balint yhdistyksen hallituksen ja International Balint Federation (IBF) Task Forcen jäsen. Hänellä on työkokemusta runsaat 25 vuotta lääkärin kliinisestä työstä, johtamisesta ja hallinnosta terveydenhuollossa, lääketieteen opetuksesta ja koulutuksesta sekä työnohjauksesta. Tällä hetkellä hän työskentelee päätoimisesti kliinisessä työssä työterveyslääkärinä ja sivutoimisesti kliinisenä opettajana Helsingin yliopistossa sekä yksityisesti työnohjaajana, erityisesti lääkärien työnohjaajana Balint-ryhmämenetelmää käyttäen. Hän on myös tutkinut lääkärien työnohjausta ja lääketieteen koulutusta sekä julkaissut aiheesta tieteellisiä artikkeleita. Hänen lähestymistapansa ohjaukseen ja työnohjaukseen on humanistinen ja integratiivinen.

Leila Niemi-Murola

Leila Niemi-Murola toimii tällä hetkellä erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisena projektikoordinaattorina ja hänen vastuualueensa on osaamisperustaisuus. Hän on anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti ja vakaumuksellinen kliininen opettaja. Helsingin yliopistossa tarjolla olleet yliopistopedagogiikan opinnot suoritettuaan hän hakeutui lisäoppiin Karoliiniseen Instituuttiin, Tukholmaan, missä hän suoritti Master of Medical Education-tutkinnon vuonna 2013. Hän on ollut aktiivisesti mukana uudistamassa lääketieteellisen tiedekunnan arviointia. Tuorein aktiviteetti on 80 h laajuisen tutorlääkärikoulutuksen käynnistäminen. Leila Niemi-Murola nimitettiin HY:n Opettajien Akatemian jäseneksi vuonna 2014.

Erikoistumispisteet

Hyväksytty:  Terveydenhuolto (14), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (14). Soveltuu lääkärikouluttajien erityispätevyyteen.

Yhteyshenkilö

Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi

Peruutusehdot

 • Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa yhteyshenkilölle tai koulutus(at)duodecim.fi.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta.
 • Mikäli osallistuminen/tilaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Osallistumismaksua ei palauteta.
 • Estyneen henkilön tilalle voidaan ennen koulutuksen alkamista kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, kouluttaja- ja paikkamuutoksiin.