Koulutus

Lääkäri ja tietokantojen osaava käyttö

Osaatko hyödyntää lääketietokannan indikaatioryhmittelyä lääkelistana, josta voi valita sopivan vaihtoehdon?
Osaatko kerralla selvittää potilaan lääkityksen haittavaikutusriskin kokonaisprofiilin?
Osaatko hyödyntää julkaisuseurantapalveluja saadaksesi laatuarvioitua tietoa erikoisalasi uusimmista huippututkimuksista?

Aika ja paikka

Verkkokurssin ajankohdan valitset itse ja kurssin suorittamiseen on aikaa parhaimillaan kaksi kalenterikuukautta. Kurssin voi aloittaa myös kalenterikuun jo alettua, mutta tällöin kurssin suoritukseen on aikaa aloituskuukausi ja seuraava kalenterikuukausi. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta.

Tavoitteet

Osallistuja oppii käyttämään tehokkaasti potilastyössä tarvittavia lääketieteellisiä tietokantoja (Terveysportin tietokannat, Cochrane Library, Medline/PubMed) sekä omaksuu uutuusseurannan käyttötaidot mm. räätälöitävien automaattisten alert-toimintoina ja syötteinä.

Hyödynnä videoluennot omana käsikirjastonasi: Kurssin kahden kuukauden mittaisen suoritusajan jälkeenkin ovat kurssin kaikki videoluennot edelleen hyödynnettävissäsi verkkokurssin aloittamiskuukaudesta lukien 12 kuukauden ajan. Siten sinulla on käytössä videokirjasto, jonka sisältö pysyy ajan tasalla jatkuvan päivityksen ansiosta.

Kohderyhmä

Kaikki lääkärit.

Työskentelytapa ja tekniikka

Verkkokurssilla opiskellaan tietokantataitoja multimedia-aineistojen avulla sekä suorittamalla harjoitustehtäviä. Osallistujalla on verkkokurssin ajan (max. 2 kk) pääsy kaikkiin Terveysportin ja Cochrane-kirjaston tietokantoihin. Siten niiden käyttöön voi perehtyä myös muualta kuin työpaikalta käsin ilman, että kiireinen potilastyö on vaatimassa huomiota. Kurssin opiskeluun tarvitaan internet-yhteydellä varustettu tavanomainen tietokone (Windows/Mac), jossa tulee olla multimedialuentojen kuuntelumahdollisuus. Myös Tablet -tyyppiset laitteet (esim. iPad) sopivat kurssin opiskeluun.

Kurssin sisältö ja suoritusvaatimukset

  • Kurssin aloitus (sisältää mm. alkutestin)
  • Videomuotoiset lyhytluennot
  • Harjoitustehtävät
  • Lopputesti

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu »

Osallistumismaksu

270 euroa.

Erikoistumispisteet

Kurssille on myönnetty erikoistumispisteitä 14 tuntia hallinnolliseen koulutukseen kaikille aloille.

Yhteyshenkilö

Laura Teikko, laura.teikko(at)duodecim.fi

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Medupro Oy:n kanssa.