138. vuosipäivän symposiumi Hanasaaressa 15.11.

15.11. klo 11–17, Hanasaari, Espoo

Katso tallenne tapahtumasta »

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 138. Vuosipäivän symposiumi järjestettiin 15.11.2019 Espoon Hanasaaressa. Tapahtuman teemana oli Koveralla pinnalla ja tavoitteena lääkärin työn epävarmuuden ja monimutkaisuuden muuttaminen voimavaraksi. Tapahtumassa kuultiin keskustelua herättäviä puheenvuoroja sekä palkittiin lääketieteen saralla ansioituneita henkilöitä.

Palaa päivän keskusteluun Twitterissä ja Instagramissa aihetunnisteella #Dvuosipäivä. Katso kuvia tapahtumasta. Vuonna 2020 symposiumi järjestetään Paasitornissa 20.11.

Ohjelma

11.15   Lounastarjoilu
12.15   Musiikkia
                  Virva Kuusi

12.25   Avaussanat
                  Seuran puheenjohtaja, professori Leo Niskanen
12.30   Ei diagnoosia…
                    emeritaprofessori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Oulun yliopisto
13.00   Palkinnot ja huomionosoitukset
13.10   Lapselle sepitetty tai aiheutettu sairaus
                    LT Eeva Nikkola, HUS ja dosentti (HY) Julia Korkman, HUS, Åbo Akademi
13.40   Metsän käypä hoito
                  tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus
14.10   Palkinnot ja huomionosoitukset

14.15   Konrad ReijoWaaran palkinnon saajan puheenvuoro

14.25   Kuohuviini & kahvi
15.05   Musiikkia
                    Seele-kvartetti

15.15   Lääketieteen Säätiön puheenvuoro
                    puheenjohtaja, professori Anne Remes
15.20   Palkinnot ja huomionosoitukset
15.30   Telluksen yksi terveys
                  ELL Maiju Tamminen, The One Health Foundation
16.00   Palkinnot ja huomionosoitukset
16.10   Mistä emme tiedä vielä mitään?
                  erityinen asiantuntija Timo Kovera ja
                  kansleri emeritus Kari Raivio, Helsingin yliopisto

16.45   Yhteislaulu
16.50   Päätös

Symposiumin juontavat professori emerita Leena Lindgren ja LL Iivo Hetemäki

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt

HUOM. Juhlaillalliselle ilmoittautumiset kutsukortin linkin kautta

Kohderyhmä

  • lääkärit
  • lääketieteen opiskelijat

Tavoitteet

Symposiumin tavoitteena on:

  • Globaaliin ajattelutapaan tutustuminen 
  • Eri tieteenalojen yhteistyön ja rajapintojen ylittäminen 
  • Lääkärin työn epävarmuuden ja monimutkaisuuden muuttaminen voimavaraksi 
  • Elämän viisauden kartuttaminen

Puhujaesittelyt

Kari Raivio

Kari Raivio on koulutukseltaan lastenlääkäri. Hän on toiminut Helsingin yliopiston perinataalilääketieteen professorina ja Lastenklinikan vastasyntyneiden teho-osaston ylilääkärinä 1982-96, ja sen jälkeen Helsingin yliopiston rehtorina ja kanslerina vuoteen 2008. Hän on tehnyt kliinistä ja perustutkimusta vastasyntyneiden, etenkin keskosten sairauksista sekä synnynnäisistä aineenvaihdunnan häiriöistä. Hän on toiminut Aikakauskirja Duodecimin toimitussihteerinä ja päätoimittajana sekä Duodecim-seuran puheenjohtajana, Suomalaisen Tiedeakatemian esimiehenä, ja kansainvälisessä tiedeyhteisössä Pediatric Research -lehden päätoimittajana, kahden kansainvälisen kongressin presidenttinä (European Association for Perinatal Medicine, European Society for Pediatric Research), ja kansainvälisen tiedeneuvoston (International Science Council) varapresidenttinä. Viime vuosina hän on ollut Future Earth -tutkimuskonsortion johtoryhmässä ja kehittänyt erityisesti terveysohjelmaa osaksi globaalimuutoksen kansainvälistä tutkimusta.

Julia Korkman
Julia Korkman, PsT, on oikeuspsykologian dosentti ja perehtynyt todistajanpsykologiaan, todistajien kuulemiseen ja erityisesti lasten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen epäillyissä rikostapauksissa. Hänellä on toimi HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä ja toimii laajasti oikeuspsykologian kouluttajana poliisille sekä terveys- ja oikeusalan ammattilaisille. Korkman on julkaissut useita kansainvälisiä sekä kotimaisia artikkeleita ym. aiheisiin liittyen ja osallistunut oppikirjojen ja vallitsevien suositusten kirjoittamiseen, mukaan lukien Käypä hoito-suositukset liittyen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäillyn selvittämiseen.

Eeva Nikkola
EevaLT Eeva Nikkola on lastentautien erikoislääkäri ja sosiaalipediatri. Hänellä on pitkä kokemus erilaista kaltoinkohtelua kokeneiden tai sen riskissä olevien lasten tunnistamisesta, tutkimisesta ja kehitysseurannasta HUS:n sosiaalipediatrian vastaanotolla. Lapsiin kohdistuvien pahoinpitely- ja seksuaalirikosten selvittämiseen hän on perehtynyt työskennellessään HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä. Eeva Nikkola on kirjoittajana useissa lasten kaltoinkohtelua käsittelevissä oppikirjoissa ja hän on kouluttanut aiheesta terveydenhuollon, poliisin sekä lastensuojelun ammattilaisia. Hän on ollut laatimassa aihepiiriin liittyviä ohjeistuksia sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi on yleislääketieteen emerita professori Oulun yliopistossa. Hän on valmistunut lääkäriksi, erikoislääkäriksi ja väitellyt tohtoriksi myöskin Oulun yliopistossa. Hän on aiemmin toiminut professorina myös Tampereen yliopistossa. Professori tehtävään liittyen Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi on toiminut myös Oulun yliopistollisessa sairaalassa ylilääkärinä yleislääketieteen ja myöhemmin perusterveydenhuollon yksikössä ja tiedekunnan tulosyksikköjohtajana 20 vuoden ajan aluksi Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksella ja myöhemmin Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä. Koko akateemisen uransa ajan hän on työskennellyt terveyskeskuksissa kliinisessä potilastyössä. Hänellä on julkaissut li 400 tiedeartikkelia ja ohjannut 40 väitöskirjaa. Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi sai Elias palkinnon v 2019.

Maiju Tamminen

Maiju Tamminen, ELL, MSc, on eläinlääkäri, joka on perehtynyt One Healthiin, ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteiseen terveyteen. Maiju on työskennellyt One Healthin parissa Afrikassa sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa ja on The One Health Foundationin toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Maiju toimi lisäksi pitkään Global Health- projektin ohjausryhmässä eläinlääkärijäsenenä ja on David Livingstone- seuran hallituksen jäsen. Maijun ja The One Health Foundationin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja yhteistyötä eri tieteenalojen välillä yhteisen terveyden edistämiseksi. Maijun ”käsien läpi” onkin jo kulkenut satoja eläinlääkäreitä, lääkäreitä ja eri alojen opiskelijoita ympäri maailman.

Liisa Tyrväinen

Liisa Tyrväinen, MTT, toimii tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa ja tutkii tutkimusryhmineen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, suomalaisten virkistyskäyttöä, luonnossa ulkoilua ja luontosuhdetta. Aikaisemmin hän on toiminut professorina Metsäntutkimuslaitoksessa sekä tutkijana ja opettajana Helsingin, Joensuun ja Lapin yliopistoissa. Tyrväinen on johtanut lukuisia kansallisia monitieteisiä tutkimushankkeita ja osallistunut asiantuntijana moniin kansainvälisiin tutkimus- ja verkostohankkeisiin. Laajimpia tehtäviä luonnon terveyshyötyihin liittyen ovat olleet valtakunnallisen Metsästä hyvinvointia –tutkimusohjelman koordinointi sekä Suomen Akatemian rahoittaman GreenHealth –tutkimushankeen ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Ekosysteemipalvelut ja Ihmisen terveys – hankkeen johtaminen. Tyrväinen on julkaissut yli 70 vertaisarvioitua tutkimusjulkaisua ja yhteensä yli 240 tieteellistä julkaisua. Tyrväinen on toiminut vuodesta 20016 lähtien Metsähallituksen hallituksen jäsenenä.

Timo Kovera
Erityinen asiantuntija

Erikoistumispisteet

Tilaisuus on hyväksytty Helsingin yliopiston toimesta teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti: Terveydenhuolto 4h, Työterveyshuolto 4h, Yleislääketiede 3h

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat (kaikista koulutusohjelmista) voivat kerätä 0,2 valinnaisia opintopisteitä kurssille MED-92 (Medical humanities) osallistumalla Duodecimin vuosipäivän symposiumiin. Duodecim toimittaa nimilistan vastuuopettajalle vuosipäivän jälkeen.

Suoratoistolähetys

Tilaisuus välitetään suorana lähetyksenä tällä sivulla. Tallenteet tulevat tilaisuuden jälkeen myös katsottavaksi.

Yhteydenotot

Marco Sabell, marco.sabell(at)duodecim.fi

Median yhteyshenkilö:
Susanna Huuskonen, susanna.huuskonen(at)duodecim.fi

Peruutusehdot

Pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen mm. vähäisen osallistujamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, kouluttaja- ja paikkamuutoksiin.