Mentorointi tukee lääkärin kokonaisvaltaista kasvua

Mentoroinnin tavoitteena on ihmisenä ja ammatissa kasvaminen. Se perustuu reflektioon sekä mentorin ja aktorin väliseen tasa-arvoiseen ja luottamukselliseen dialogiin. Mentorointi on hieno mahdollisuus osoittaa kollegiaalisuutta.

Dosentti Outi Kortekangas-Savolainen on toiminut kolmen vuoden ajan Duodecimin koulutusvaliokunnan mentorointityöryhmän puheenjohtajana. Mentorointityöryhmällä on takanaan varsin aktiivinen kevät.

Työryhmä on järjestänyt tänä keväänä kolmen webinaarin sarjan, sekä koordinoinut yhdessä Suomen Medisiinariliiton ja Nuorten Lääkärien Yhdistyksen kanssa Kesämentorointia erityisesti neljännen ja viidennen vuosikurssin kandidaateille. Lisäksi Kortekangas-Savolainen on laatinut mentoroinnista kattavan, päivittyvän Lääkärit mentoroivat -opastiedoston kaikkien luettavaksi.

Kortekangas-Savolainen johti ja kehitti Turun lääketieteellisen perusopetuksen mentorointia seitsemän vuoden ajan sekä toimi 18 vuotta peruskoulutuksen mentorina.

Oppejaan hän on päivittänyt mm. yliopistopedagogiikan opinnoissa, työnohjaajakoulutuksessa, sekä Montrealissa McGillin yliopistossa lääketieteellisen koulutuksen keskuksessa vierailevana professorina. Näistä kokemuksista hän on ammentanut tietotaitoaan ja innostustaan myös Duodecimin jäsenten hyväksi.

Mentorointiwebinaarit ja opastiedosto on tarkoitettu rakennuspuiksi kaikille, jotka pohtivat voisiko mentoroinnissa olla jotain ideaa ja mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Mentoroinnin onnistumisen tärkeimpiä elementtejä ovat tavoitteellisuus, rakenteet sekä oikea-aikaisuus.

– Ei ole olemassa keittokirjaa lääkärimentoroinnissa, ei ole yhtä oikeaa ratkaisua tai tapaa, vaan on aina huomioitava olosuhteet ja ennen kaikkea tavoitteet ja rakenteet, jotka ratkaisevat miten mentorointia lähdetään tekemään, Outi Kortekangas-Savolainen huomauttaa.

Mentorointi luo hyvinvointia

Kortekangas-Savolainen on ollut aina hyvin kiinnostunut lääkäreiden hyvinvoinnista sekä yhteisöllisyyden ja kollegiaalisuuden vahvistamisesta. Mentorointi on omiaan tukemaan juuri näitä puolia lääkärin kokonaisvaltaisessa kasvussa.

– Tämä on ammatti, jossa täytyy kasvaa paitsi ammatillisesti, niin myöskin ihmisenä. Mentorointi auttaa kokonaisvaltaista kasvua. Lääkäriys on osa identiteettiä. Kasvu jatkuu koko ajan, mutta erityisesti uran alkutaipaleella ja erilaisissa muutosvaiheessa mentoroinnista voi olla merkittävää apua, Outi Kortekangas korostaa.

Kokemuksista opitaan parhaiten

Haasteena Suomen lääkärimaailman mentoroinnissa Kortekangas-Savolainen kokee mentoroinnin vakiinnuttamisen. Monia hyviä pilotteja on aloitettu, jotka eivät syystä tai toisesta ole lähteneet kehittymään.

Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta ja mentorointi on ottamassa kivasti tuulta alleen. Esimerkiksi Karvin raportissa suositellaan kaikille peruskoulutusohjelmille mentorointia. Monella taholla ollaan myös suunnittelemassa mentorointia erikoistuvien tueksi ja yleisemminkin. Kortekangas-Savolainen toivoo, että tahot ilmoittaisivat tekemästään mentoroinnista, jotta arvokkaita kokemuksia saataisiin lisättyä mentorointitiedostoon kaikille opiksi.


Outi Kortekangas-Savolainen on iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri ja dosentti, jolla on opettajan laaja-alainen kelpoisuus ja lääkärikouluttajan erityispätevyys. Työnohjaaja. Hän on työskennellyt pitkään lääkärikoulutuksen kehittämiseksi ja mentoroinnin juurruttamiseksi.