Ehdota Duodecimin tunnuspalkintojen saajia: ReijoWaara, Äyräpää ja Nuori tutkija!

Myönnämme vuosittain arvostettuja tunnuspalkintoja lääketieteen alalla. Lähetä ehdotus Nuoren tutkijan palkinnon saajaksi 13.8. mennessä. Konrad ReijoWaaran ja Matti Äyräpään palkintojen saajia voi ehdottaa 31.8. saakka.


Konrad ReijoWaara

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään ensisijaisesti ahkeralle ja taitavalle kenttätyössä toimivalle lääkärille. Palkinnon saaja on potilaiden ja kollegojen arvostama, ja hänen työtään leimaavat korkea ammattitaito, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa, ja se jaetaan seuran vuosipäivänä 19.11.2021.

Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä, mutta on suotavaa, että henkilö on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja.

Ehdotuksen palkinnon saajaksi tulee lähettää 31.8. mennessä ja sen voi tehdä viiden Duodecim-seuran jäsenen muodostama ryhmä. Ehdotukseen tulee liittää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan palkinnon saajaksi.

Palkinnon saajan valitsee valiokunta, jonka puheenjohtajana on Duodecim-seuran puheenjohtaja ja jäseninä neljä muuta Duodecim-seuran valitsemaa edustajaa sekä edustajat Finska Läkaresällskapetista ja Suomen Lääkäriliitosta. Palkintoa ei myönnetä Duodecim-seurassa työskentelevälle tai aktiivisessa luottamushenkilötehtävässä toimivalle henkilölle.

Tutustu palkinnon sääntöihin »  
Katso edelliset palkinnonsaajat »


Matti Äyräpää

Matti Äyräpään palkinto myönnetään menestyksellistä tutkimustyötä aktiivisesti tekevälle suomalaiselle lääkärille. Palkinnonsaaja pitää luennon lääkäriseuran vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021. Duodecim tukee luentoa 20 000 euron apurahalla ja lisäksi luento julkaistaan Aikakausikirja Duodecimissa.

Luennon pitäjää voivat ehdottaa kaikki Duodecim-seuran jäsenet. Ehdotus tulee lähettää 31.8. mennessä ja se on voimassa kolme vuotta.  Luennoitsijaksi ei voi valita Duodecim-seurassa työskentelevää tai aktiivisessa luottamushenkilötehtävässä toimivaa henkilöä. Luennoitsijan valitsee valiokunta.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »


Nuori tutkija

Nuoren tutkijan palkinto myönnetään itsenäisen tutkimuskykynsä osoittaneelle etevälle lääketieteen tutkijalle, joka ei vielä ole täyttänyt 38 vuotta. Palkinnon suuruus on 10 000 € ja se jaetaan seuran vuosipäivän symposiumissa 19.11.2021.

Duodecim-seuran jäsenet voivat ehdottaa palkinnon saajaa. Ehdotus tulee lähettää 13.8. mennessä ja se on voimassa kolme vuotta. Liitä mukaan ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut. Palkinnon saajan valitsee Duodecim-seuran hallitus Suomen Lääketieteen Säätiön stipendivaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta.

Tutustu palkinnon sääntöihin »
Katso edelliset palkinnonsaajat »


Ehdotuksen lähettäminen

Lähetä perusteltu ehdotus osoitteeseen jasenpalvelut@duodecim.fi tai seuran toimistoon, PL 713 (Kalevankatu 11 A), 00101 Helsinki.

Lisätietoja: Tiina Virasjoki, tiina.virasjoki@duodecim.fi