Vertaistuki auttaa jaksamaan läpi kandikesän – ilmoittaudu mentoriksi tai aktoriksi

Kandin ensimmäiset kesät lääkärintyössä voivat mietityttää ja aiheuttaa epävarmuutta. Vertaistuki antaa lisävoimaa, joka auttaa jaksamaan. Mentorina tuet, rohkaiset ja kannustat nuorempaa kollegaa. Aktorina eli mentoroitavana pääset jakamaan ajatuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Kesämentoroinnin tavoitteena on tukea kesälääkärin sijaisuuksia tekeviä 4.–5. vuosikurssin opiskelijoita. Mentorointi toteutetaan ryhmissä, jotka tapaavat säännöllisesti etäyhteyksin kesän 2021 ajan. Ensimmäiset ryhmät aloittavat toimintansa toukokuussa.

Mentoriksi voi ilmoittautua 5. vuosikurssin kandidaatti tai lääkäri, joka haluaa kuunnella ja kannustaa nuorempaa kollegaa. Mentoroinnilla ei tarkoiteta lääketieteellisten kysymysten ratkomista, eikä se edellytä aikaisempaa ohjaamiskokemusta.

Turussa kuudetta vuotta lääketiedettä opiskeleva, LK, Silja Luotonen oli viime kesänä mukana sekä aktorina että mentorina. Hän pitää erityisen tärkeänä sitä, että osa mentoreista on itsekin vielä opiskelijoita.

– Vertaistuen antaminen ja saaminen oli erityisen arvokasta. Mentorit toimivat pareittain, jolloin kokeneemmalta työpariltakin sai valtavasti näkökulmia myös oman ammatillisen kasvun arviointiin ja työskentelytapojen kehittämiseen, Luotonen arvioi.

Aktoreiksi eli mentoroitaviksi voivat ilmoittautua 4. ja 5. vuosikurssin opiskelijat. Viidennen vuoden kandi voi toimia sekä mentorina että aktorina.

Kokemusten jakoa ja jännityksen lievittämistä

Silja Luotoselle kesämentorointi merkitsi säännöllistä pysähtymistä omien työskentelytapojen ja ajatusten äärelle. Lisäksi se oli keino vaihtaa kuulumisia pandemian keskellä eri puolella Suomea asuvien kollegoiden kanssa.

Samoilla linjoilla on niin ikään Turussa lääketiedettä viidettä vuotta opiskeleva, LK, Niko Tammisto.

– Kesämentorointi tarjosi minulle hyvän tavan jakaa kokemuksia ensimmäisestä kesästäni lääkärinä, sekä luonnollisesti pääsin myös kuulemaan muiden samassa tilanteessa olevien edesottamuksista. Vertaistuki antoi lisävoimaa jaksaa läpi vaativan kandikesän!

Viime kesänä Tammisto oli mukana aktorin roolissa. Hän pitää tärkeänä, että mentorointi toteutetaan sopivan kokoisissa ryhmissä, jotta keskusteluun voi osallistua matalalla kynnyksellä.

– Opiskelijan roolista työelämään siirtymiseen liittyi, ainakin omalla kohdallani, epävarmuutta esimerkiksi jaksamisen suhteen. Mentoritapaamisten tarjoama tuki oli omiaan lieventämään tätä jännitystä. Siksi suosittelenkin kesämentorointia kaikille kollegoilleni, Tammisto summaa.

Ilmoittaudu mentoriksi 15.4. mennessä »

Ilmoittaudu aktoriksi 29.4. mennessä »