Tillgången till God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska ska säkerställas

Enligt grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. I grundlagen står det dessutom: ”Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.”

Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter att tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ordna hälso- och sjukvård på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer. Enligt språklagen har var och en även hos statliga myndigheter rätt att använda finska eller svenska.

Riksdagens justitieombudsman fastställde 2015 utgående från ett brev som sänts av Ålands landskapsregering att God medicinsk praxis-rekommendationerna ska översättas till svenska. I sitt beslut hänvisade riksdagens justitieombudsman till lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I lagen stadgas att ”en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skall i sin yrkesutövning tillämpa allmänt godtagna och beprövade metoder enligt sin utbildning, som han hela tiden skall försöka komplettera”.

I enlighet med regeringsprogrammet fick Duodecim finansiering för åren 2020–2021 för översättning och publicering av God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska. Efter THL:s finansieringsbeslut och konkurrensutsättningar har arbetet framskridit snabbt. Fler än 20 God medicinsk praxis-rekommendationer har publicerats och flera översättningar kommer att granskas och publiceras. I arbetet deltar en grupp erfarna tvåspråkiga specialistläkare och specialisttandläkare från olika specialiteter i Finland. Före utgången av 2021 kommer vi att publicera nästan alla aktuella God medicinsk praxis-rekommendationer även på svenska.

År 2022 är närmare än vi tror. Statens finansiering av God medicinsk praxis-rekommendationerna har minskat redan under flera år. Duodecim kommer inte efter innevarande år att fortsätta publicera God medicinsk praxis-rekommendationerna på svenska, om staten inte anvisar fortsatt realistisk finansiering. Om detta sker, kommer de redan översatta rekommendationerna att förlora sin betydelse under de närmaste åren.

Mitt förslag är att statens årliga finansiering av God medicinsk praxis-rekommendationerna utökas så att den möjliggör en fortlöpande publikation på båda nationalspråken enligt grundlagen. Det ändrar dock inte heller på situationen där den statliga finansieringen av God medicinsk praxis-rekommendationerna är för liten för att bevara den nuvarande verksamhetens volym och utveckla verksamhetens kvalitet.

PS: Visste ni att Duodecim grundades 1881 för att främja det finska språket inom läkarvetenskapen och dess utbildning? Då var det finska språket underordnat det svenska språket. Nu är det tvärtom. Om och när jämställdheten mellan hälsan och hälso- och sjukvårdstjänsterna är kopplad till jämställdheten mellan nationalspråken vill jag stödja det svenska språkets ställning i de finländska God medicinsk praxis-rekommendationerna.

PPS: I Finland, som hela tiden internationaliseras, anser jag att God medicinsk praxis-rekommendationerna borde publiceras även på engelska.


Läs bloggen på finska »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.