Käypä hoito -suositusten saatavuus ruotsinkielisinä on varmistettava

Perustuslain mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perustuslaissa sanotaan lisäksi: ”Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.”

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kaksikielinen kunta tai kuntayhtymä järjestää terveydenhuollon palvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Kielilain mukaan myös valtion viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia.

Eduskunnan oikeusasiamies totesi Ahvenanmaan maakuntahallituksen hänelle lähettämänsä kirjeen perusteella vuonna 2015, että Käypä hoito -suositukset tulee kääntää ruotsiksi. Päätöksessään eduskunnan oikeusasiamies viittasi lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Sen mukaan ”terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään”.

Hallitusohjelman mukaisesti Duodecim sai vuosille 2020–21  rahoituksen Käypä hoito -suositusten kääntämiseen ja julkaisuun ruotsin kielellä. THL:n tekemän rahoituspäätöksen ja kilpailutusten jälkeen työ on edennyt ripeästi. Yli 20 God Medicinsk Praxis -suositusta on julkaistu, ja useita on menossa käännöksen tarkistuksen ja julkaisemisen putkessa. Mukana työssä on joukko kokeneita kaksikielisiä erikoislääkäreitä ja erikoishammaslääkäreitä eri aloilta ympäri Suomen. Vuoden 2021 loppuun mennessä tulemme julkaisemaan lähes kaikki ajanmukaiset Käypä hoito -suositukset myös ruotsinkielisinä.

Vuosi 2022 on lähempänä kuin ajattelemmekaan. Valtion rahoitus Käypä hoito -suosituksille on jo useita vuosia pienentynyt kuin se tunnettu metsäkanalintu ennen sitä pelättyä globaalia tapahtumaa. Duodecim ei tule kuluvan vuoden jälkeen jatkamaan Käypä hoito -suositusten julkaisemista ruotsinkielisinä, jos valtio ei osoita sille jatkuvaa realistista rahoitusta. Jos näin käy, jo käännettyjen suositusten merkitys häviää lähivuosien kuluessa.

Ehdotukseni onkin, että valtion vuotuista rahoitusta Käypä hoito -suosituksiin lisätään niin, että se mahdollistaa jatkuvan julkaisun molemmilla perustuslain mukaisilla kansalliskielillä. Sekään ei toki muuta tilannetta, jossa Käypä hoito -suositusten valtionrahoitus on liian pieni nykyisen toiminnan volyymin säilyttämiseksi ja toiminnan laadun kehittämiseksi.

PS: Tiesittekö, että Duodecim perustettiin vuonna 1881 suomen kielen edistämiseksi lääketieteessä ja sen koulutuksessa? Tuolloin suomen kieli oli alisteisessa asemassa ruotsin kieleen nähden. Nyt on päinvastoin. Jos ja kun terveyden ja terveyspalvelujen tasa-arvo on yhteydessä kansalliskielten tasa-arvoon, haluan olla tukemassa ruotsin kielen asemaa suomalaisissa Käypä hoito -suosituksissa.

PPS: Kansainvälistyvässä Suomessa tulisi mielestäni Käypä hoito -suositukset julkaista myös englannin kielisinä.


Lue blogi ruotsiksi »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.