Duodecimilta merkittävä lääketieteen tunnustuspalkinto haavanhoidon kehittäjälle Annikki Vaalastille, Asko Järvinen palkittiin selkeästä viestinnästä koronakeväänä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on myöntänyt maamme arvostetuimpiin lääketieteellisiin tunnustuksiin kuuluvan Konrad ReijoWaaran palkinnon dosentti Annikki Vaalastille. Moniammatillisuutta korostava Vaalasti on työllään olennaisesti vaikuttanut haavanhoidon nykyosaamiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen Suomessa. Tiedottajapalkinto myönnettiin ylilääkäri Asko Järviselle helposti ymmärrettävästä COVID-19-pandemiaa käsittelevästä viestinnästä.

Konrad ReijoWaaran palkinto ja Tiedottajapalkinto jaettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 139. vuosipäivän symposiumissa 20.11.2020.

Annikki Vaalasti tunnetaan haavanhoidon uranuurtajana Suomessa.  Hän on ollut mukana laatimassa haavanhoitoon liittyviä Käypä hoito -suosituksia sekä suunnittelemassa ja perustamassa Tampereen yliopistosairaalan haavakeskusta. Kliinisen työnsä ohessa hän on jatkanut tutkimusta ihosairauksista ja erityisesti alaraajaan kohdistuvista ongelmista, kuten laskimoperäisistä haavoista, vaskuliittihaavoista ja diabetekseen liittyvistä haavoista. Hän on ollut tiiviisti mukana alan kehityksessä ja osaltaan vaikuttanut siihen, että haavanhoidon merkitys ymmärretään aiempaa paremmin.

Vaalasti nauttii arvostusta myös oman erikoisalansa ulkopuolella ja häntä pidetään yhteistyökykyisenä ja auttamishaluisena ammattilaisena sekä suosittuna luennoitsijana. Yhteishengen luominen on Vaalastille tärkeä työn osa-alue.

– Ihopotilaan hoito vaatii monen eri ammattiryhmän osaamista ja usein myös monen eri erikoisalan osaamista. Ilman yhteistyötä tämä ei onnistu. Uskon, että se heijastuu myös potilaan kokemukseen saamastaan hoidosta, Vaalasti kertoo.

Tampereen yliopistosairaalan haavakeskus on Vaalastin uran merkittävimpiä saavutuksia. Haavakeskus on moniammatillinen toiminnallinen yksikkö, jossa sekä poliklinikalla että vuodeosastolla monen eri erikoisalan lääkärit, hoitajat ja erityistyöntekijät kerääntyvät potilaan luokse suunnittelemaan tutkimuksia ja hoitoa. Tämä nopeuttaa ja parantaa hoidon toteutusta sekä vähentää potilaalle hoidosta aiheutuvaa riesaa.

Konrad ReijoWaaran palkinto myönnetään henkilölle, joka on potilaiden ja kollegoiden arvostama ja jonka työtä leimaavat korkea ammattiaito, auttamisenhalu, rehellisyys ja ystävällisyys.

– Palkinto on suuri luottamuksen osoitus kollegoilta itseäni ja työtäni kohtaan. Koen sen myös arvostuksena ihotautien erikoisalaa kohtaan, Vaalasti sanoo.

Tiedottajapalkinto koronakevään selkeästä viestinnästä

Ylilääkäri Asko Järvinen on ollut tuttu näky mediassa koronavirusta käsittelevien aiheiden yhteydessä. Kevään 2020 pandemiatilanteessa Järvinen kommentoi julkisuudessa johdonmukaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi asiasta, joka oli kaikille uusi ja josta liikkui ristiriitaista informaatiota.

Koronavirus muutti infektiosairauksien klinikan ylilääkärinä kymmenen vuotta toimineen Järvisen työnkuvan täysin ja vaati henkilökohtaisia uhrauksia ja kokonaisvaltaista heittäytymistä tilanteeseen.

– Tammikuun lopulla oli selvää, että kevät tulisi olemaan erilainen ja sen täyttäisi koronan ympärillä tehtävä työ. Hiihtolomaviikosta työnkuva muuttui täysin ja tein itse ensin etulinjassa koronatyötä kellon ympäri viikon jokaisena päivänä.  Muut työt ovat jääneet taustalle ja aika on mennyt koronaepidemian hoitamiseen. Perheelle tai sosiaaliselle elämälle ei ole juuri jäänyt aikaa. Ystäville olen sanonut, että näkevät minua nyt enemmän, Järvinen kertoo.

Julkisissa esiintymisissään Järvinen on pyrkinyt miettimään, mikä on se tavallisen ihmisen kannalta tärkeä viesti, joka tulisi saada perille. Hän on myös tietoisesti pyrkinyt välttämään ammattitermejä.

– Itse tiedostan vastanneeni usein, ettemme tiedä vastausta, mutta olen kertonut ajatukseni ja sen, minkä tiedon pohjalta katsomukseni esitän, hän jatkaa.

Järvinen on yllättynyt ja iloinen saamastaan Tiedottajapalkinnosta.

– Koen sen samalla tunnustuksena myös infektioalan osaajille koronaepidemian tiedotuksen hoitamisesta, sillä ei yksi mies kaikkea hoida. 

Konrad ReijoWaaran palkinto jaetaan vuosittain seuran vuosipäivänä ensisijaisesti ansiokkaasta käytännön lääkärin työstä henkilölle, joka voi olla toisaalta ahkera, uhrautuva ja taitava kenttätyössä toimiva lääkäri tai toisaalta valtakunnallistakin arvostusta saanut, hallinnolliseen ja tutkimustyöhön osallistunut käytännön lääkäri. Palkinnon saajalta ei edellytetä akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä, mutta on suotavaa, että henkilö on alallaan uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjä tai soveltaja. Palkitun työtä tulee leimata korkea ammattitaito, ahkeruus, auttamisen halu, rehellisyys ja ystävällisyys.

Tiedottajapalkinnon tarkoituksena on korostaa suurelle yleisölle suunnatun tiedottamisen ja lääketieteen asiallisen popularisoinnin merkitystä. Palkinto myönnetään henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka on ansiokkaasti toiminut näiden päämäärien hyväksi ja edistänyt lääketieteen ja lääkärin ammattitaidon arvostusta suuren yleisön silmissä. Vakiintuneen käytännön mukaan palkinto on luovutettu vuorotellen lääketieteen ammattilaiselle tai yhteisölle ja viestinnän/journalismin ammattilaiselle tai yhteisölle. Vuonna 2020 palkinnon saajaksi haettiin lääketieteen ammattilaista tai yhteisöä.

Lataa Annikki Vaalastin kuva tästä.

Lataa Asko Järvisen kuva tästä. Kuvaaja Mikko Hinkkanen.

Lisätietoja

dosentti Annikki Vaalasti, p. 0400 642 697, annikki.vaalasti@pp.inet.fi

ylilääkäri Asko Järvinen, Infektiosairauksien klinikka, HUS Tulehduskeskus, p. 09 471 735 74, asko.jarvinen@hus.fi

puheenjohtaja Leo Niskanen, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 0500 6757 27, leo.niskanen@duodecim.fi