Karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus päivitetty: Hampaiden harjauksesta ei voi tinkiä

Päivitetty karieksen hallinnan Käypä hoito -suositus painottaa, että suomalaisilla on edelleen parannettavaa hampaiden puhdistuksessa. Hampaat pitää harjata kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla. Reikiintymistä estetään omahoidolla ja fluorin käytöllä. Uudistettu suositus korostaa myös säännöllisiä hammashoitokäyntejä sekä ikäihmisten tarvitsemaa apua suun omahoitoon.

Karies on edelleen maailmanlaajuisesti yksi yleisimpiä sairauksia. Tutkimuksen mukaan 99 prosentilla työikäisistä suomalaisaikuisista on hampaissaan merkkejä karieksesta.

Päivittäinen karieksen hallinta on toteutettavissa yksinkertaisin toimin. Hampaiden reikiintymistä voidaan estää hyvällä suuhygienialla, riittävällä fluorin käytöllä, säännöllisellä ateriarytmillä sekä sokeripitoisten ruokien ja juomien runsaan ja tiheän käytön välttämisellä. Suomalaiset puhdistavat hampaitaan melko huonosti kansainvälisessä vertailussa. Harjaussuositus toteutuu alle puolella pikkulapsista, ja viimeisimmän väestötutkimusten mukaan (FinTerveys 2017) 30–64-vuotiaista naisista 81 % harjaa hampaansa vähintään kaksi kertaa päivässä ja miehistä 57 %.

 – Yhteisenä tavoitteena on nostaa kaikenikäisten suomalaisten harjaus hyvälle pohjoismaiselle tasolle eli kaksi kertaa päivässä fluorihammastahanalla. Harjaus on kustannustehokkain ja helpoin tapa edistää suunterveyttä, toteaa emerita professori Vuokko Anttonen.

Suun omahoitoon tukea tarvittaessa

Kaikki (mm. pikkulapset, ikäihmiset ja laitoshoidossa olevat) eivät itse pysty huolehtimaan omahoidosta. Heillä on oikeus avustettuun päivittäiseen hyvään suuhygieniaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hoivapalveluissa ja laitoshoidossa oleviin ikäihmisiin. Tutkimusten mukaan ympärivuorokautisen hoivan asukkaista yli 80 % on keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita, jolloin he tarvitsevat suunsa puhdistamiseen toisen henkilön apua.

Fluoria pienestä pitäen

Suositus korostaa fluorin merkitystä reikien ehkäisyssä. Hampaat suositellaan harjattavaksi fluorihammastahnalla kahdesti vuorokaudessa kahden minuutin ajan. Suositusta on muutettu alle 3-vuotiaiden osalta siten, että myös heidän hampaansa harjataan kahdesti päivässä pienellä määrällä fluorihammastahnaa.

Säännöllisesti hammaslääkäriin

Säännölliset hammashoitokäynnit ovat tärkeitä. Ammattilaiset selvittävät reikiintymisen syitä eli kariesriskin ja tekevät sen perusteella yksilöllisen hoitosuunnitelman reikiintymiskierteen katkaisemiseksi.

Hampaiden terveys on olennainen osa kaikkien kokonaisterveyttä. On tärkeää, että asia tiedostetaan ja suunterveyttä edistetään kodeissa, päiväkodeissa, koulussa, harrastustoiminnassa sekä laitos- ja sairaalahoidossa.

Karieksen hallinnan ja hampaan paikkaushoidon Käypä hoito -suositusten yhteinen Hampaassa reikä – eikä! -potilasversio on julkaistu vuonna 2019.

Tutustu potilasversioon »
Tutustu karieksen hallinnan Käypä hoito -suositukseen »

Tutustu myös päivitettyyn Muistisairaudet Käypä hoito -suositukseen, jota on täydennetty suun terveyden ohjeistuksella »