Muistisairaudet Käypä hoito -suositusta on päivitetty – suun terveydestä huolehdittava

Muistisairaudet Käypä hoito -suosituksen päivityksessä on täydennetty suun terveyden ohjeistusta. Suun hoidon arvion tulisi sisältyä muistipotilaan yksilölliseen hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Suun terveydestä huolehtiminen tukee muistipotilaan kotona selviytymistä.  

Muistisairaiden suuhygieniasta huolehditaan usein puutteellisesti. Heillä todetaan runsaasti suun sairauksia, kuten ientulehdusta, hampaiden kiinnityskudossairauksia, hampaiden reikiintymistä, suun sienitulehduksia ja limakalvo-ongelmia. Hampaiden ja suun terveyttä huonontaa usein myös vähentynyt syljen eritys. Suun terveydestä huolehtimisen tuleekin kuulua muistisairauksien hyvään hoitokäytäntöön.

Hammaslääketieteellisen hoidon tavoitteena on pitää suu infektiovapaana ja kivuttomana. Suun alueelta lähtevät mikrobit voivat aiheuttaa muualla elimistössä etäinfektion, joka voi olla hengenvaarallinen erityisesti monisairaille ja monia lääkityksiä käyttäville iäkkäille potilaille.Muistisairaudet Käypä hoito -suositukseen on lisätty opastusta muistipotilaiden suun terveydestä huolehtimiseen. Aihetta käsittelevät lisätietoaineistot on laadittu yhteistyössä Karies (hallinta) Käypä hoito -suositustyöryhmän kanssa.

Tutustu päivitykseen »