Oppiportin uutuuskurssilta tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön

Alkometrin oikeaoppinen käyttö ja huolto on tärkeää tulosten luotettavuuden kannalta. Oppiportin uutuuskoulutus antaa sinulle tarvittavat tiedot alkometrin käyttöön työssäsi.

Alkoholipitoisuuden määrittäminen kuuluu usein hoidon tarpeen arviointiin. Alkometrillä tehdyllä veren alkoholipitoisuuden määrittämisellä saadaan hoitotilanteessa tärkeää tietoa muun muassa potilaan sekavuuden tai heikentyneen tajunnantason syystä ja lääkkeenannon turvallisuudesta.

Koulutuksessa käsitellään seulonta-alkometrejä, joita käytetään laajasti Suomen terveydenhuollossa muun muassa ensihoidossa, päivystyspoliklinikoilla, työterveyshuollossa sekä päihdehuollon hoitopaikoissa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään käyttävät alkometriä. Aineisto on laadittu itsenäistä opiskelua varten. Se on hyödyllinen uusien työntekijöiden perehdytyksessä, laiteajokortin suorittamiseen liittyvään näyttöön valmistauduttaessa sekä laitteiden käytön oikeellisuuden arvioimisessa ja tarkistamisessa.

Siirry uutuuskurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.