Uutuuskoulutus Oppiportissa itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelman laatimisesta

Uutuuskurssilla esitellään turvasuunnitelmainterventio ja sen laatiminen yhteistoiminnassa potilaan kanssa. Kurssin videoilla lääkäri ja potilas laativat yhdessä turvasuunnitelman askel askeleelta.

Turvasuunnitelma on terapeuttinen menetelmä, joka tarjoaa potilaalle enemmän kuin vain itsetuhoisuuden riskin arvioinnin. Sen avulla on todettu voitavan vähentää itsemurhayrityksiä. Turvasuunnitelman kaltainen lyhyt kriisi-interventio voi olla erityisen hyödyllinen silloin, kun pidemmän hoidon mahdollisuudet ovat rajoitettuja.

Kurssin suoritettuasi

  • tiedät, missä tilanteessa ja milloin turvasuunnitelma tehdään
  • osaat selittää potilaalle, mihin turvasuunnitelmalla pyritään
  • osaat kuvata turvasuunnitelman keskeiset osatekijät
  • tiedät, mitkä ovat turvasuunnitelman tärkeimmät ominaisuudet.

Koulutus on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka arvioivat tai hoitavat itsemurhariskipotilaita tai ovat muuten kontaktissa heihin.

Koulutuksen asiantuntijoina ovat toimineet psykiatrian dosentti Pekka Jylhä ja psykiatrian dosentti Sami Pirkola.

Siirry uutuuskurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.