Ylläpidä elvytystaitojasi Oppiportin uudistetun verkkokurssin avulla

Uudistetulla Elvytys-verkkokurssilla opiskellaan ja kerrataan painelu-puhalluselvytys sekä defibrillaattorin käyttö elvytyksessä. Kurssilla harjoitellaan animaatioiden avulla oikeaa paineluasentoa, painelupaikkaa, tapaa avata hengitystiet sekä puhallustekniikkaa. Lisäksi käydään läpi elvytystilanteen johtaminen, työnjako ja kommunikaatio sekä kerrataan sydänpysähdystä ennakoivat oireet.

Tehokas peruselvytys parantaa potilaan ennustetta. Säännöllinen kouluttautuminen ja elvytystaitojen harjoittelu on välttämätöntä oman ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Uudistettu koulutus rakentuu selviytymisketjun osien ympärille. Siihen on lisätty elvytysprotokolla sekä tietoa hengityksen avustamisesta ja elvytyksen jälkeisistä välittömistä toimenpiteistä. Lisäksi verkkokurssi sisältää uusia videoita defibrilloinnista.

Verkkokurssissa on erilliset lopputestit sairaalaympäristöön ja muuhun terveydenhuollon ympäristöön.

Koulutuksen asiantuntijoina ovat toimineet LT Helena Jäntti, LT Taru Kantola, dosentti Leila Niemi-Murola, sairaanhoitaja, elvytyskoordinaattori Emmi Sainio ja LT Jukka Vaahersalo.

Siirry Elvytys-verkkokurssiin >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.