Skitsofrenian Käypä hoito -suositus on päivitetty

Skitsofrenian Käypä hoito -suositus on päivitetty kokonaan. Tämä kattaa sekä diagnostiikan että lääke- ja psykososiaaliset hoidot. Päivityksessä suositellaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja opastusta myös psykoosirelapsin varhaisoireiden tunnistamiseen psykoosilääkehoidon yhteydessä.

Hoitosuosituksen mukaan potilaalle tulee jo varhaisessa vaiheessa järjestää tuettua kuntoutus- ja työtoimintaa. Myös fyysistä terveyttä tulee seurata ja terveellisiä elämäntapoja tukea.

Skitsofrenia on vakava kehityksellinen mielenterveyden häiriö, jonka oirekuva ja taudinkulku vaihtelevat yksilöllisesti. Taudin oireina esiintyy harhaluuloja, aistiharhoja ja usein aloitekyvyttömyyttä, sosiaalista vetäytymistä ja kognitiivisen toimintakyvyn laskua. Samanaikaiset ahdistus- ja mielialaoireet ovat tavallisia.

Skitsofrenian kulku voidaan jäsentää vaihekäsityksen kautta, mikä voi auttaa hoidon suunnittelussa, sillä jokainen vaihe edellyttää erilaisia hoito- ja kuntoutustoimenpiteitä. Skitsofrenian diagnosointi kuuluu psykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoislääkärille.

Skitsofrenian Käypä hoito -suositukseen »