Potilaat mukaan!

Olen lääkärin valassa luvannut pyrkiä toimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Samalla olen luvannut kunnioittaa potilaani tahtoa. En voi kuitenkaan kunnioittaa potilaani tahtoa tietämättä siitä riittävästi. Tietääkseni minun pitää kysyä sitä potilaaltani, kuunnella häntä ja myös ymmärtää, mikä hänelle on tärkeää.

Ajatus potilaan ja lääkärin jaetusta päätöksenteosta on pikkuhiljaa saavuttanut ymmärrystä, ja viime vuosina potilaita on otettu mukaan myös terveyspalvelujen suunnitteluun. Hoitosuositusten laatijoiden kansainvälisessä yhteisössä potilaiden osallistamista suositusten laatimiseen ja käyttöönottoon on painotettu jo kauan. Useat organisaatiot sisällyttävät tavalla tai toisella potilaita jo nyt hoitosuosituspaneeleihin.

Useat näkökulmat puoltavat potilaiden näkökulmien huomioimista hoitosuosituksissa. Ensiksi, jos potilaat nähdään terveyspalvelujen käyttäjinä, tuntuu luonnolliselta, että heidän odotuksensa huomioidaan palvelujen sisältöä suunniteltaessa. Toiseksi, avoimen demokraattisen yhteiskunnan kannalta potilailla kansalaisina ja veronmaksajina lienee oikeus ainakin ottaa kantaa heitä koskevien hoitosuositusten sisältöön. Kolmanneksi, kokemustensa perusteella potilaiden voidaan odottaa tuovan lisäarvoa hoitosuositusten laatimiseen ja käyttöönottoon.

Olemme Käypä hoito -toiminnassa kuulleet potilaita ja heidän edustajiaan eri tavoin. Olemme esimerkiksi ennen suositusten laatimista ja päivittämistä kyselyillä tai fokusryhmäkeskusteluilla hakeneet potilaiden kantoja muun muassa siihen, mitä asioita suosituksessa tulisi käsitellä ja mitkä ovat heidän näkökulmastaan tärkeitä hoidon lopputuloksia. Olemme myös kysyneet heiltä nykyisten palvelujen mahdollisista ongelmakohdista.

Diabetes Käypä hoito -suosituksia käsittelevässä neuvottelukunnassa on kaksi potilaiden edustajaa. Vastaavalla tavalla myös sepelvaltimotaudin Käypä hoito -neuvottelukuntaan tulee mukaan potilaiden edustaja. Potilasjärjestöt ovat mukana suositustemme lausuntokierroksella, ja eräät järjestöt ovat osallistuneet suositustemme potilasversioiden laatimiseen.

Toimintamme potilaiden suuntaan on kuitenkin vaihdellut suosituksesta ja tilanteesta toiseen.

Nyt STEA on lähtenyt rahoittamaan hanketta, jossa yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa kehitämme meille sopivia malleja, jotka ottavat aiempaa tiiviimmin potilaiden näkökulmat huomioon Käypä hoito -suosituksissa. Ymmärrämme hyvin, että potilaat vain harvoin pystyvät kriittisesti analysoimaan tutkimustietoa, emmekä odota sitä. Emme myöskään ole luopumassa näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmistä Käypä hoito -suosituksissa.

Odotamme kuitenkin, että lähivuosina potilaat kokemusasiantuntijoina tuovat hoitosuosituksiin tärkeitä näkökulmia, joilla pyritään tukemaan heitä koskevia hoitopäätöksiä, ja joilla voidaan edistää hoitosuositusten käyttöönottoa erilaisissa terveydenhuollon palveluissa.

Ei syytä huoleen, tämä tehdään kunnolla ja tästä tulee hyvä!

5 responses to “Potilaat mukaan!”

 1. Janne sanoo:

  Pitäisi muistaa että käypä hoito toimii sille suurimmalle osalle ihmisiä. Ne pari prosenttia joihin se ei toimi joutuvat taistelemaan tuulimyllyjä vastaan että saisivat oikeanlaista hoitoa. Mikä rasittaa potilasta äärettömän paljon. Mitä sen eteen voitaisiin tehdä?

 2. Katri Tuominen-Nurminen sanoo:

  Olen 16v nuoren äitinä kokemaan jos jonninmoista kohtelua home altistuneen tilanteessa.Tähän voisi joku ” viisaampi” ottaa ison sulan hattuunsa ja tutkia/selventää toisille tohtoreille tilannetta.

 3. Lauri Kempas sanoo:

  Nyt putosi enkeli taivaasta.Tällaisia kommentteja olen odottanut pitkään lääkäreiltä -60 luvulta lähtien. Olisiko niin utopistinen asia mahdollinen, että voisin puhua kasvokkain me/cfs sairaudesta, uskoisin tietäväni aiheesta kohtalaisen paljon.

  Ystävällisin terveisin
  Lauri Kempas

 4. Aijaaa sanoo:

  Käypää hoito ei toimi yhtään jo aika suurelle osalle potilaista, ei puhuta enää parista %. Ne ovat monien sairaus ryhmien potilaat, kenen odotuksia, näkökulmia ja tarpeita ei oteta huomioon pätkän verran, vaikka kuinka potilasyhdistykset ponnistavatkin sen eteen… Määrärahat käypähoidon kehittämiseen menee hukkaan, koska nyt jo näkee kehityksen luistuvaan raiteilta. Herätkää, ennen kuin myöhäistä!

 5. Hanna sanoo:

  Kuinka huomioitaisiin paremmin se, minkälaista hoitoa ja kohtelua harvinaissairaat saavat? Heihin eivät Käypä hoito -suositukset yleensä sovi eikä myöskään mustavalkoinen tapa diagnosoida ja hoitaa. Tällöin tarvitaan erityisen luovaa otetta ja potilaan huolellista kuuntelemista. On myös uskottava, mitä potilas kertoo, vaikka asiat eivät kuulostaisikaan ollenkaan tavanomaiselta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *