Potilaan näkökulma vahvistuu jatkossa Käypä hoito -suosituksissa

Potilaat osallistuvat yhä enemmän oman sairautensa hoitopäätöksiin, ja jatkossa potilaiden näkökulma huomioidaan entistä paremmin myös Käypä hoito -suosituksissa.  Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Duodecimin ja kansanterveysjärjestöjen yhteishankkeelle 78 000 euron rahoituksen.

STEA:n rahoitus vuodelle 2020 mahdollistaa kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen ensimmäisen vuoden kartoitusvaiheen, jossa haetaan oppia kansainvälisistä kokemuksista.

– Hoitosuositusten merkitys lääkärin ja potilaan yhteisessä päätöksenteossa lisääntyy, ja tarvitsemme välineitä yhteisen päätöksenteon tukemiseen. Tämä on yksi tapa varmistaa Käypä hoito -suositusten korkea laatu jatkossakin. Kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi osatekijä on juuri potilaiden osallistuminen hoitosuosituksen laatimiseen, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen Duodecimista toteaa.

Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi. Ensimmäisen vuoden aikana yhteishankkeessa tutustutaan kansainvälisiin malleihin ja erilaisiin tapoihin, joilla potilaat Suomessa voivat osallistua kansallisten Käypä hoito -suositusten laatimiseen.

– Kansanterveys- ja potilasjärjestöt ovat tässä työssä meille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita. Yhdessä heidän kanssaan suunnittelemme jatkossa myös koulutusta sekä ammattilaisille että potilaille, jotka ovat mukana laatimassa suosituksia, Käypä hoito -toimituspäällikkö Raija Sipilä toteaa.

Sipilä sanoo, että jo ensi vuonna on tarkoitus ottaa potilaita mukaan laatimaan Käypä hoito -suosituksia, kun kokeillaan erilaisia yhteistyön muotoja. Hankkeen jälkeen valitut toimintatavat nivotaan osaksi tavanomaista Käypä hoito -suosituksen prosessia. Silloin potilaat osallistuvat hoitosuositusten tekemiseen ja käyttöönottoon.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.