Hoida säteilysuojelun koulutusvelvoitteesi Oppiportissa

Oppiportin uusi Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus on tarkoitettu työssään säteilyn käyttöön osallistuvalle tai välillisesti säteilyn kanssa tekemisissä olevalle terveydenhuollon henkilöstölle. Verkkokoulutuksen sisältö vastaa Säteilyturvakeskuksen ST 1.7 suosituksia täydennyskoulutuksesta, ja koulutuksella voidaan suorittaa osia täydennyskoulutusvelvoitteesta eri ammattiryhmille. Sisältö on uudistetun säteilylainsäädännön (859/2018) mukainen.

Turvallinen säteilyn käyttö edellyttää, että säteilyn käyttöön osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on tehtäviin vaadittava osaaminen ja säteilysuojelukoulutus. Säteilyn käyttöorganisaatioon kuuluvien ammattihenkilöiden tulee saada säännöllistä säteilysuojelun täydennyskoulutusta.

Säteilysuojelukoulutus sisältää seitsemän verkkokurssia lopputesteineen, joista saa todistuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen. Käyttäjä voi valita koulutuskokonaisuudesta ammattiroolin pohjalta juuri hänelle kohdennetut verkkokoulutukset tai suorittaa koko koulutusohjelman.

Verkkokoulutukset on toteutettu yhteistyössä säteilyn käyttöön osallistuvien terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä Qreformin kanssa.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat sisällöt:

  • Säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen
  • Säteilysuojelun perusteet
  • Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Lähettävä lääkäri
  • Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Röntgenhenkilökunta
  • Säteily isotooppilääketieteessä
  • Sädehoito, perustaso
  • Sädehoito, vaativa taso

Siirry Säteilysuojelu terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuuteen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.