Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa

Kuuden verkkokurssin Ohjaus ja oppiminen terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuus Oppiportissa tarjoaa tiiviin, mutta kattavan paketin ohjaajana toimiville. Verkkokurssit auttavat ymmärtämään uudistuvaa koulutusta ja sen asettamia vaatimuksia työpaikoilla tapahtuvalle ohjaukselle. Käytännönläheiset tehtävät ja esimerkit antavat työkaluja ohjauksen toteuttamiseen.

Iso osa terveydenhuollon ammattilaisten osaamisesta pohjautuu käytännön työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Onnistunut ohjaus työpaikoilla edistää ammattitaidon kehittymistä ja varmistaa laadukkaita ja turvallisia terveydenhuoltopalveluita potilaalle.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat verkkokurssit:

  • Ohjauksen ja oppimisen perusteet
  • Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa
  • Ohjaajana työyhteisössä
  • Vaikuttavan ohjauksen ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus
  • Aktivoivat opetusmenetelmät
  • Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu

Ohjauksen ja oppimisen perusteet -kurssilla opitaan ohjauksen ja oppimisen keskeisimmät käsitteet ja periaatteet. Niiden ymmärtäminen auttaa näyttöön perustuvan ohjauksen ja opettamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulossa keväällä 2020.

Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa -kurssilla selvitetään, mitä osaamisperustaisuudella tarkoitetaan. Lisäksi kurssilla käsitellään osaamisperustaisen ohjauksen toteuttamista terveydenhuoltoalan yksiköissä. Käytännönläheisten tehtävien ja esimerkkien kautta kurssin sisältö yhdistyy työelämästä tuttuihin ohjaustilanteisiin.

Ohjaajana työyhteisössä -kurssilla käsitellään sekä terveydenhuollon yksiköissä tapahtuvan ohjauksen erityiskysymyksiä että ohjaajana kasvamista, osaamista edistävää ohjaajuutta sekä onnistuneen ohjaussuhteen rakentamista. Aktivoivien tehtävien kautta saat uusia ajatuksia ja löydät keinoja, joita voit hyödyntää toimiessasi ohjaajana.

Vaikuttavan ohjauksen ja koulutuksen suunnittelu ja toteutus -kurssi opettaa selkeän ja konkreettisen mallin, jonka avulla ohjaus- ja koulutustilanteet saadaan linjakkaiksi ja vaikuttaviksi. Tulossa kesällä 2020.

Aktivoivat ohjausmenetelmät -kurssilla käydään läpi käytännön ohjaustyössä hyödynnettäviä oppijaa aktivoivia kysymyksiä, harjoituksia ja tehtäviä. Opit myös, kuinka oppijan motivaatioon voi vaikuttaa. Tulossa syksyllä 2020.

Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu -kurssin käytyäsi osaat luotettavan arvioinnin ja oppimista tukevan palautteenannon periaatteet. Kurssilla käydään myös läpi onnistuneen ohjauskeskustelun toteuttaminen. Tulossa syksyllä 2020.

Siirry koulutuskokonaisuuteen >


Varmista työnantajaltasi tai oppilaitokseltasi käyttöoikeus Oppiportti-palveluun. Kysy lisää oppiportti(a)duodecim.fi.